Studieguide
Startsida > Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp) > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, ingenjör > Utbildning i infrabyggnad, hösten 2021
Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp)

Utbildning i infrabyggnad, hösten 2021

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 1H 1V 2H 2V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER 28                                
Grundkurser 1
                               
Finska för byggmästare 3
   
       
         
Introduktion till högskolestudier 2
 
     
               
Funktioner och ekvationer 1 3
 
     
               
Geometri 3
   
       
         
Fysik för byggmästare 3
   
       
         
Ekonomi och datakunskap
                               
Ledarskap och arbetsrätt 5  
   
           
     
Datateknik för byggmästare 5
 
     
               
CAD och grunder i BIM 4
 
     
               
23514950773332.52.5000
Grundkurser inom byggande
                               
Betongens materialteknik 4
 
     
               
Betong- och elementarbeten 4  
     
             
Byggnadsmekanik 1 3  
   
           
     
Grunder i husbyggnad 4
 
     
               
878034440001.51.51.31.31.3
Yrkeskurser inom infrabyggnad 57                                
Produktionstekniska kurser
                               
Produktionsteknik 1 3
   
       
         
Upphandling och avtal 5  
     
             
Kostnadskalkylering 5  
     
             
Arbetsplatsteknik inom infra 5  
   
           
     
Jordbyggnad 5
 
     
               
Vattenbyggnad 5  
   
           
     
Tidsplanering 3  
     
             
Planeringsbetonade kurser
                               
Geoteknik ja grundbyggnad 6  
   
           
     
Vägteknik 5
   
       
         
Kommunalteknik, gatuteknik 5  
     
             
Byggnadsmätningar 5  
   
           
     
InfraBIM 5  
   
           
     
13445826182.52.52.72.72.71313666
Praktik 20                                
Harjoittelu 1 10
 
   
         
Harjoittelu 2 10  
   
         
101055552.52.51.671.671.672.52.51.671.671.67
Studiepoäng per period / termin / läsår 54 66 32 22 39 27 16.5 16.5 7.7 7.7 7.7 20 20 9.3 9.3 9.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Kurserna är på yrkeshögskolenivå och kan räknas till godo i en byggmästarexamen eller för en byggnadsingenjörsexamen, vid fortsatta studier.
Utbildningen ger yrkesmässig kompetens om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar, med betoning på hållbart byggande, jämlikhet, samt effektiv, cirkulär ekonomi.

Lärandemål

Utbildning som ger kompetens att fungera som arbetsledare eller i projekteringsuppgifter i infrabranschen.