Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i företagsekonomi > Företagsekonomi h21, dagstudier, Jakobstad, Marknadsföring och visuell kommunikation

Företagsekonomi h21, dagstudier, Jakobstad, Marknadsföring och visuell kommunikation

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Tradenomens basfärdigheter
                                                       
Introduktion till högskolestudier 1
     
           
                             
Projekthantering 2
       
             
                       
IT-verktyg 5
     
           
                             
Svenska för affärslivet 3
     
           
                             
Forskningsmetodik 4    
         
                       
         
Kommunikationsfärdigheter
                                                       
Suomi 2
       
             
                       
Liike-elämän suomi 4  
         
                   
             
Business English 1 3
     
           
                             
Business English 2 3    
         
                       
         
Digital kommunikation 3  
       
                 
                   
Företagets finansiella omgivning
                                                       
Handelsmatematik 3
     
           
                             
Finansmatematik 3
       
             
                       
Statistik 3    
           
                         
   
Ekonomiplanering 3
       
             
                       
Finansiering och investering 3  
       
                 
                   
25101001510647307.57.53.33.33.3331.31.31.33.53.511100
YRKESSTUDIER
                                                       
Affärskunnande 1
                                                       
Grunder i marknadsföring 5
     
           
                             
Bokföring och bokslut 5
       
             
                       
Entreprenörskapets grunder 5
     
           
                             
Affärskunnande 2
                                                       
Fördjupad marknadsföring 5  
       
                 
                   
Bildhantering och publicering 4
       
             
                       
Försäljning och kundbetjäning 3
       
             
                       
Nationalekonomi 3
       
             
                       
Juridik
                                                       
Handels- och bolagsrätt 6
     
           
                             
Arbetsrätt 3  
       
                 
                   
Skatterättens grunder 3  
         
                   
             
Marknadsrätt 3
       
             
                       
Leadership Tools
                                                       
Logistics and ERP 5  
       
                 
                   
Corporate Sustainability and Quality Management 5    
           
                         
   
Leadership and Organization 5    
         
                       
         
34161001618133550886666.56.51112.52.51.71.71.700
Marknadsföring och visuell kommunikation
()
                                                       
Marknadskommunikation
                                                       
Communication and PR 5  
       
                 
                   
Sales Skills and Management 5  
       
                 
                   
Digital marknadsföring 5  
         
                   
             
Marknadspositionering
                                                       
Cross Cultural Marketing 5  
         
                   
             
Building and Developing Brands 5  
         
                   
             
Marknadsföringsprojekt 5    
         
                       
         
Visuell kommunikation 1
                                                       
Grunderna i visuell kommunikation 5    
         
                       
         
Introduktion till grafisk design och fotografi 10    
         
                     
   
Visuell kommunikation 2
                                                       
Informations- och interaktionsdesign 3    
           
                         
   
Foto- och bildretorik 3    
           
                         
   
Analytik - förstå internet: hur fungerar digital marknadsföring idag? 3    
           
                         
   
Content marketing och sökmotoroptimering 3    
           
                         
   
Adwords och social platform marknadsföring 3    
           
                         
   
0253500010151421000000555557777700
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                                         
PRAKTIK
                                                       
Praktik 1 10
       
             
                       
Praktik 2 10  
         
                   
             
Praktik 3 10      
           
                             
10100100100100010003.33.33.3003.33.33.32.52.51.71.71.77.57.5
EXAMENSARBETE
                                                       
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 69 61 55 10 31 38 29 32 26 29 10 15.5 15.5 12.6 12.6 12.6 14.5 14.5 10.6 10.6 10.6 15.5 15.5 11.4 11.4 11.4 7.5 7.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Företagsekonomi h21, dagstudier, Jakobstad

Beskrivning

Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och och därefter kan studerande välja sin inriktning inom antingen ekonomiförvaltning eller marknadsföring och visuell kommunikation.

Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom marknadsföring och redovisning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.

Lärandemål

Målet med utbildningen är att du får en mångsidig yrkeshögskoleutbildning inom företagsekonomi. Utbildningen riktar sig mot det praktiska arbetslivet och ger dig färdigheter att efter avlagd examen fungera som sakkunnig inom företag och andra organisationer. Utbildningen ger dig också goda färdigheter att verka som företagare.