Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i företagsekonomi > Företagsekonomi h22, dagstudier, Vasa, Ekonomiförvaltning

Företagsekonomi h22, dagstudier, Vasa, Ekonomiförvaltning

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
Grundstudier
                                                       
Tradenomens basfärdigheter
                                                       
Introduktion till högskolestudier 1
     
           
                             
Projekthantering 5
       
             
                       
IT-verktyg 5
     
           
                             
Forsknings- och utvecklingsmetoder 5    
           
                         
   
Kommunkationsfärdigheter
                                                       
Svenska för affärslivet 3
     
           
                             
Liike-elämän suomi 1 3
       
             
                       
Liike-elämän suomi 2 3  
         
                   
             
Business English 1 3
       
             
                       
Business English 2 3    
         
                       
         
1838099033504.54.5333001111.51.51.71.71.700
Yrkesstudier
                                                       
Företagets finansiella omgivning
                                                       
Ekonomisk matematik 5
     
           
                             
Marknadsanalys och statistik 5    
         
                       
         
Affärsredovisningens grunder 5
       
             
                       
Intern redovisning och budgetering 5
       
             
                       
Finansiering och investering 3  
       
                 
                   
Affärskunnande
                                                       
Ekonomi och företagsamhet 5
     
           
                             
Marknadsföringens grunder 5
     
           
                             
Bildhantering och rörlig media 5
       
             
                       
Att leda kundrelationer 5  
       
                 
                   
Nationalekonomins grunder 3    
           
                         
   
Juridik
                                                       
Handels- och bolagsrätt 5
     
           
                             
Arbetsrätt 3    
         
                       
         
Leadership tools
                                                       
Corporate Sustainability and Quality Management 4    
           
                         
   
Human Resource Management 5  
         
                   
             
Leadership and Organization 5    
         
                       
         
Risk Management and Internal Control 3  
         
                   
             
Logistics and ERP 5  
       
                 
                   
Bokföring, bokslut och beskattning
                                                       
Olika bolags- och organisationsformer i redovisningen 5  
       
                 
                   
Fördjupad affärsredovisning 5  
         
                   
             
Företagsbeskattning och bokslutsplanering 5  
         
                   
             
Tillämpad affärsredovisning
                                                       
Lönebokföring och löneadministration 5  
       
                 
                   
Företagsanalys 5    
         
                       
         
Affärssystem inom ekonomiförvaltningen 5    
         
                       
         
Fördjupad ekonomiförvaltning
                                                       
Operativ redovisning 5  
         
                   
             
Revisionens grunder 5    
           
                         
   
Specialfrågor inom ekonomiförvaltningen 5    
           
                         
   
35464002015232323170101055511.511.57.77.77.711.511.55.75.75.700
Valfria studier
(Välj studier 15 sp)
                         
         
     
Valfria studier 15
 
 
     
   
               
55050550005003.33.33.32.52.50002.52.500055
Praktik
                                                       
Allmän företagsekonomisk praktik 9
       
             
                       
Företagsekonomisk praktik 9  
         
                   
             
Specialiseringspraktik 12    
           
                         
   
991200909012000333003330044400
Examensarbete
                                                       
Examensarbete 15      
           
                             
00015000000150000000000000007.57.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 67 63 60 20 29 38 28 35 26 34 20 14.5 14.5 14.3 14.3 14.3 14 14 11.7 11.7 11.7 15.5 15.5 11.4 11.4 11.4 13 13

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Företagsekonomi h22, dagstudier, Vasa

Beskrivning

Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och och därefter kan studerande välja sin inriktning inom antingen ekonomiförvaltning, internationell handel eller justitieförvaltning (språkbadsalternativ tillsammans med VAMK).

Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom internationell handel, marknadsföring eller ekonomiförvaltning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.