Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till sjukskötare > Sjukskötare (YH) h20, dagstudier, Vasa, Fördjupad klinisk vård

Sjukskötare (YH) h20, dagstudier, Vasa, Fördjupad klinisk vård

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Introduktion till högskolestudier och språk
                                                       
Introduktion till högskolestudier 3
     
         
                       
Finska 3
     
         
                       
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3  
       
               
             
93005.73.31.21.80002.92.91.11.11.10.60.60.60.60.60000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Biomedicinsk vetenskap
                                                       
Människans fysiologi och anatomi 1 3
     
         
                       
Människans fysiologi och anatomi 2 3
     
         
                       
Immunologi och patologi 3
     
         
                       
Klinisk mikrobiologi och hygien 3
     
         
                       
Läkemedelsbehandling 1 3
     
         
                       
Läkemedelsbehandling 2 4  
       
               
             
Grunderna i vaccinationskunskap 2  
       
               
             
Hälsofrämjande vårdvetenskap
                                                       
Folkhälsoarbete 3
     
         
                       
Hälsofrämjande vård 3    
         
                     
   
Familjehälsa 4    
         
                     
   
Klinisk vårdvetenskap
                                                       
Vårdprocessen 3
     
         
                       
Vårdens teoretiska och etiska grunder 3
     
         
                       
Patientsäkerhet 3
     
         
                       
Geriatrisk och palliativ vård 3
     
         
                       
Akut geriatrisk vård 3      
           
                             
Vård vid kardiovaskulär ohälsa 3
     
         
                       
Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa 3  
       
               
             
Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa 3  
       
               
             
Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar 2  
       
               
             
Vård vid muskeloskeletal ohälsa 3  
       
               
             
Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa 3  
       
               
             
Vård vid urogenital ohälsa 3  
       
               
             
Vård vid psykisk ohälsa 3  
       
               
             
Vård vid missbruk och beroende 3  
       
               
             
Forskning och utveckling
                                                       
Forskningsmetodik 3    
         
                     
   
Forskningsmetoder och vårdteori 6    
         
                     
   
Ledarskap inom vården 3      
           
                             
Alternativa yrkesstudier
(Välj studier 12 sp)
                                                       
Fördjupad klinisk vård
                                                       
Fördjupad klinisk vård inom primärvård 6      
           
                             
Akutvård och akut omhändertagande 3      
           
                             
Klinisk bedömning 3      
           
                             
3329161813.219.811.617.46.49.6186.66.66.66.66.65.85.85.85.85.83.23.23.23.23.299
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete
                                                       
Examensarbete 1 3    
         
                     
   
Examensarbete 2 6    
         
                     
   
Examensarbete och mognadsprov 6    
         
                     
   
00150000069000000000003333300
PRAKTIK
                                                       
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
                                                       
Första hjälp 2
     
         
                       
Ergonomi och kinestetik 1
     
         
                       
Kliniska vårdens grunder 2
     
         
                       
Sårvård och bandagering 1
     
         
                       
Äldrevård och geriatrik 6
     
         
                       
Klinisk vård inom valbar kontext 6
     
         
                       
Kliniska vårdåtgärder 3  
       
               
             
Kirurgisk vård 3  
       
               
             
Inremedicin och kirurgi 1 9  
       
               
             
Inremedicin och kirurgi 2 9  
       
               
             
Inremedicin och kirurgi 3 3  
       
               
             
Inremedicin och kirurgi 4 3    
         
                     
   
Inremedicin och kirurgi 5 9    
         
                     
   
Hemsjukvård, pediatrik och mödravård 9    
         
                     
   
Mental hälsa och psykiatri 9    
         
                     
   
Fördjupad vård inom klinisk kontext 12      
           
                             
182730127.210.810.816.21218123.63.63.63.63.65.45.45.45.45.46666666
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
                                                       
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 59 61 30 26.1 33.9 23.6 35.4 24.4 36.6 30 13.1 13.1 11.3 11.3 11.3 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15 15

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Sjukskötare (YH) h20, dagstudier, Vasa

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier på utvecklingsavdelning och övriga handledda kliniska studier som även kan förverkligas som projekt.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna kan delvis vara förlagda till annan ort än hemorten och studieorten.