Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till hälsovårdare > Hälsovårdare (YH) h19, dagstudier, Åbo

Hälsovårdare (YH) h19, dagstudier, Åbo

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till vårdarbete
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
IT och projektmetodik 3
     
             
                                   
Det mångprofessionella yrkesområdet 3
     
             
                                   
Professionell kommunikation 2
     
             
                                   
Människans hälsa, funktionsförmåga och utveckling 5
     
             
                                   
Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete I 5
     
             
                                   
Vårdhygien 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
2700027000000013.513.5000000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Grunder i vårdarbete
                                                               
Service och lagstiftning inom social- och hälsovård 3
     
           
                             
Finska 3
       
               
                             
Anatomi, fysiologi och patologi 5
       
               
                             
Grunder i forskningsmetodik 3
       
               
                             
Läkemedelsbehandling I 3
       
               
                             
Vårdarbete II 3
       
               
                             
Handledning och eHälsa 4
       
               
                             
Praktik, grundvård 9
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Kliniskt vårdarbete I
                                                               
Inre medicinskt vårdarbete och inre medicin 5  
       
                   
                         
Läkemedelsbehandling II 5  
       
                   
                         
Kirurgiskt vårdarbete och kirurgi 5  
       
                   
                         
Perioperativt vårdarbete och anestesiologi 3  
       
                   
                         
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I 9                                                                
Kliniskt vårdarbete II
                                                               
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II 9  
         
                     
                   
Gerontologiskt vårdarbete, vård i hemmet och geriatri 4  
         
                     
                   
Mentalvård, psykiatri och missbrukarvård 5  
         
                     
                   
Praktik, mentalvård/hemsjukvård I 6  
         
                     
                   
Praktik, mentalvård/hemsjukvård II 6  
         
                     
                   
Engelska 3  
         
                     
                   
Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen
                                                               
Folkhälsa och hälsoekonomi 4    
         
                         
               
Globala infektionssjukdomar 2    
         
                         
               
Vård under graviditet och barnsängstid 3    
         
                         
               
Vård av barn, unga och familj 4    
         
                         
               
Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård I 6    
         
                         
               
Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård II 6    
         
                         
               
Forskningsmetodik inom vårdbranschen 3    
         
                         
               
Utvecklingsinriktat vårdarbete
                                                               
Examensarbete 15    
           
                           
         
Pre-hospital och akutvård 4    
           
                           
         
Ledarskap och vårdutveckling 6    
           
                           
         
Vårdvetenskap 2    
           
                           
         
Valfria studier 5    
         
                       
         
Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå
                                                               
Resursförstärkande hälsovårdararbete 4      
           
                               
     
Förebyggande och vård av infektionssjukdomar 1      
           
                               
     
Folkhälsovetenskap 2      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn 5      
           
                               
     
Hälsovårdararbete inom mödrahälsovården, praktik 6      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med barnfamiljen 5      
           
                               
     
Hälsovårdararbete inom barnhälsovården, praktik 6      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med skolbarn, unga och deras familjer 4      
             
                                 
Hälsovårdararbete inom skol- och studerandehälsovården, praktik 6      
             
                                 
Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre 4      
             
                                 
Hälsovårdararbete inom vuxenhälsovården, praktik 6      
             
                                 
Fördjupad/valfri praktik 3      
             
                                 
Ledarskap och hälsovårdarens professionella utveckling 3      
             
                                 
Utveckling av hälsovårdararbetet 5      
             
                                 
335160601.531.5183330.529.529310.80.810.510.510.59911111115.315.39.89.89.814.514.510.310.310.3
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 51 60 60 28.5 31.5 18 33 30.5 29.5 29 31 14.3 14.3 10.5 10.5 10.5 9 9 11 11 11 15.3 15.3 9.8 9.8 9.8 14.5 14.5 10.3 10.3 10.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas hälsovårdare för olika specialområden. Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Hälso- och vårdvetenskap är den vetenskap som hälsovårdaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, och handledda kliniska studier.

Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 3-8 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna/praktik utgör ungefär hälften av studierna.