Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till hälsovårdare > Hälsovårdare (YH) h21, dagstudier, Åbo

Hälsovårdare (YH) h21, dagstudier, Åbo

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till vårdarbete
                                                               
Introduktion till yrkeshögskolestudier 5
     
             
                                   
Den interprofessionella social- och hälsovården 4
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Evidensbaserad grundvård 5
     
             
                                   
Yrkesetik och professionell interaktion inom social- och hälsovård 4
     
             
                                   
Anatomi och fysiologi 4
     
             
                                   
Praktik, den friska människan i olika vårdmiljöer 5
     
             
                                   
300003000000001515000000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Grunder i vårdarbete
                                                               
Hälsofrämjande vårdarbete 3
       
               
                             
Läkemedelsbehandling I 5
       
               
                             
Människans utveckling 3
       
               
                             
Mikrobiologi, patologi och grunder i vaccinationskunskap 5
       
               
                             
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3
       
               
                             
Praktik, grundvård 8
       
               
                             
Kliniskt vårdarbete I
                                                               
Kirurgiskt och perioperativt vårdarbete 6  
       
                   
                         
Inremedicinskt och palliativt vårdarbete 7  
       
                   
                         
Läkemedelsbehandling II och farmakologi 4  
       
                   
                         
Kliniskt vårdarbete 5  
       
                   
                         
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I 8  
       
                   
                         
Kliniskt vårdarbete II
                                                               
Mental- och missbrukarvård 5  
         
                     
                   
Från äldre till geriatrisk patient 4  
         
                     
                   
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II 8  
         
                     
                   
Praktik, gerontologiskt vårdarbete/mentalvård I 8  
         
                     
                   
Praktik, gerontologiskt vårdarbete/mentalvård II 8  
         
                     
                   
Kliniskt vårdarbete III
                                                               
Vård av barn, unga och familj 5    
         
                         
               
Reproduktiv hälsa 4    
         
                         
               
Forskningsmetodik 5    
         
                         
               
Praktik, barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård I 8    
         
                         
               
Praktik, barnsjukvård/hemsjuk-vård eller primärvård II 8    
         
                         
               
Utvecklingsinriktat vårdarbete
                                                               
Akutvård och strålsäkerhet 4    
           
                           
         
Ledarskap och entreprenörskap 4    
           
                           
         
Examensarbete 15    
           
                           
         
Valfria studier 4    
           
                           
         
Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå
                                                               
Folkhälsovetenskap och resursförstärkande hälsovårdararbete 7      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn 5      
           
                               
     
Hälsovårdararbete inom mödrahälsovården, praktik 6      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med barnfamiljen 5      
           
                               
     
Hälsovårdararbete inom barnhälsovården, praktik 6      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med skolbarn, unga och deras familjer 4      
             
                                 
Hälsovårdararbete inom skol- och studerandehälsovården, praktik 6      
             
                                 
Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre 4      
             
                                 
Hälsovårdararbete inom vuxenhälsovården, praktik 6      
             
                                 
Fördjupad/valfri praktik 3      
             
                                 
Ledarskap och hälsovårdarens professionella utveckling 3      
             
                                 
Utveckling av hälsovårdararbetet 5      
             
                                 
28605660028273329272931009.339.339.3313.513.511111114.514.599914.514.510.3310.3310.33
Studiepoäng per period / termin / läsår 58 60 56 60 30 28 27 33 29 27 29 31 15 15 9 9 9 14 14 11 11 11 15 15 9 9 9 15 15 10 10 10

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas hälsovårdare för olika specialområden. Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Hälso- och vårdvetenskap är den vetenskap som hälsovårdaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simuleringsövningar, och handledda kliniska studier (praktik).

Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, forskningsmetodik och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, interprofessionellt och personcentrarat arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder vanligtvis 4 - 5 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna (praktik) utgör ungefär hälften av studierna.