Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till barnmorska > Barnmorska (YH) h21, dagstudier

Barnmorska (YH) h21, dagstudier

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4 5
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 5 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 5H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                                       
Introduktion till högskolestudier och språk
                           
                                 
Introduktion till högskolestudier 1
       
               
                                       
Finska 3
         
                 
                                 
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                        
Svenska 3
       
               
                                       
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                        
Engelska 3
         
                 
                                 
1000004600000004444400000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                                       
Biomedicinsk vetenskap
                                                                       
Människans fysiologi och anatomi 4
       
               
                                       
Klinisk mikrobiologi 2
       
               
                                       
Immunologi och patologi 2
         
                 
                                 
Läkemedelsbehandling 1 3
       
               
                                       
Läkemedelsbehandling 2 4  
         
                     
                             
Grunderna i vaccinationskunskap 2  
         
                     
                             
Hälsofrämjande vårdvetenskap
                                                                       
Folkhälsoarbete 2
       
               
                                       
Hälsofrämjande vård 3    
           
                           
                   
Familjehälsa 6    
           
                           
                   
Klinisk vårdvetenskap
                                                                       
Vårdens grunder 7
       
               
                                       
Första hjälp 2
         
                 
                                 
Vårdens teoretiska och etiska grunder 2
       
               
                                       
Patientsäkerhet 3
         
                 
                                 
Geriatrisk och palliativ vård 3
       
             
                                 
Hälsoteknologi och servicedesign 2  
         
                   
                       
Kliniska vårdåtgärder 4  
         
                   
                       
Kirurgisk vård 3  
         
                   
                       
Vård vid kardiovaskulär ohälsa 3
       
             
                                 
Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa 3
       
             
                                 
Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa 3  
         
                   
                       
Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar 2  
         
                     
                             
Vård vid muskeloskeletal ohälsa 3  
         
                   
                       
Vård vid urogenital ohälsa 3  
         
                   
                       
Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa 3  
         
                   
                       
Vård av personer med specialbehov, psykisk ohälsa och missbruk 6    
           
                           
                   
Barnmorskekunskap
                                                                       
Barnmorskekunskapens utgångspunkter 3    
           
                         
             
Reproduktionsfysiologi och genetik 2    
             
                             
             
Mödrahälsovård 5    
             
                             
             
Förlossningsvård 1 3    
             
                             
             
Förlossningsvård 2 3      
             
                               
   
Sexualhälsa och gynekologisk vård 5      
             
                               
   
Neonatalvård och amningshandledning 4      
             
                               
   
Forskning och utveckling
                                                                       
Forskningsmetodik 3  
         
                   
                       
Forskningsmetoder och vårdteori 6    
           
                         
             
Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap 3      
             
                               
   
Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap 5      
             
                               
   
36323420023.612.417.614.418.615.48.511.5011.811.84.14.14.18.88.84.84.84.89.39.35.15.15.14.34.33.83.83.800
EXAMENSARBETE
                                                                       
Examensarbete 1 3  
         
                   
                       
Examensarbete 2 6    
           
                         
             
Examensarbete 3 6    
           
                         
             
031200001.21.84.87.2000000000.60.60.60.60.62.42.42.42.42.40000000
PRAKTIK
                                                                       
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
                                                                       
Klinisk vård inom valbar kontext 6
         
                 
                                 
Äldrevård och geriatrik 6
       
             
                                 
Inremedicin och kirurgi 1 9  
         
                     
                             
Inremedicin och kirurgi 2 9  
           
                       
                       
Inremedicin och kirurgi 3 6  
           
                       
                       
Hemsjukvård, pediatrik och mödravård 9    
           
                           
                   
Mental hälsa och psykiatri 9    
             
                             
             
Vård inom gynekologisk vårdkontext 6      
             
                                 
         
Vård inom valbar barnmorskekontext 1 3        
               
                                       
Klinisk barnmorskekunskap
                                                                       
Vård under barnsängstiden 9      
             
                                 
         
Vård under graviditet 9        
               
                                       
Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstid 6      
               
                                   
   
Vård under förlossning 1 6      
             
                                 
         
Vård under förlossning 2 6      
               
                                   
   
Vård under förlossning 3 6        
               
                                       
Vård under förlossning 4 6        
               
                                       
Neonatal vård 6      
               
                                   
   
Vård inom valbar barnmorskekontext 2 6        
               
                                       
12241839302.49.6915992118301.21.23.23.23.24.54.55554.54.533310.510.56661515
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 58 59 64 59 30 30 28 27.8 31.2 32.4 31.6 29.5 29.5 30 17 17 11.3 11.3 11.3 13.9 13.9 10.4 10.4 10.4 16.2 16.2 10.5 10.5 10.5 14.8 14.8 9.8 9.8 9.8 15 15

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Dessutom läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier.

Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar.