Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till röntgenskötare > Röntgenskötare (YH) h22, dagstudier

Röntgenskötare (YH) h22, dagstudier

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                     
                       
Introduktion till högskolestudier och kommunikation 4
     
           
                             
Finska 3
     
         
                       
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3
       
             
                       
100005.54.5000005.85.83.53.53.5000000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Grunder i vård
                                                       
Första hjälp 2
       
             
                       
Klinisk grundvård 3
     
           
                             
Klinisk vård 3  
       
                 
                   
Vårdens teoretiska grunder 2  
       
                 
                   
Biovetenskaper
                                                       
Människans fysiologi och anatomi 1 3
     
           
                             
Människans fysiologi och anatomi 2 3
     
           
                             
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi 4
       
             
                       
Läkemedelsbehandling 3  
       
                 
                   
Farmakologi 2  
         
                   
             
Strålning i medicinsk användning 1
                                                       
Introduktion till klinisk radiografi 6
     
           
                             
Klinisk fysik och strålbiologi 4
     
           
                             
Diagnostisk radiografi 1 7
     
         
                       
Strålsäkerhet 5
       
             
                       
Strålning i medicinsk användning 2
                                                       
Diagnostisk radiografi 2 13  
       
                 
                   
Diagnostisk radiografi 3 - Isotopmedicin 3  
       
                 
                   
Patientsäkerhet i klinisk radiografi 3  
       
                 
                   
Patientcentrerad vård i klinisk radiografi 7  
         
                   
             
Strålning i medicinsk användning 3
                                                       
Strålsäkerhetsansvarig 5    
           
                         
   
Diagnostisk radiografi 4 4    
         
                       
         
Terapeutisk radiografi 8    
         
                       
         
Fördjupade studier i klinisk radiografi 5      
           
                             
Forskning och utveckling
                                                       
Forskningsmetodik 3  
         
                   
             
Forskningsmetoder 4    
         
                       
         
Ledarskap, företagande och servicedesign 3      
           
                             
373921822.514.52712165811.311.34.84.84.813.513.5444881.71.71.744
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete
                                                       
Examensarbete, idé och kunskapsbas 3    
         
                       
         
Examensarbete, plan och utförande 10    
         
                       
Examensarbete, framförande och mognadsprov 2      
           
                             
0087000035700000000001.51.51.71.71.73.53.5
PRAKTIK
                                                       
Kliniska studier för röntgenskötare
                                                       
Praktik: Klinisk grundvårdspraktik 3
     
           
                             
Praktik: Klinisk radiografi 1 13
       
             
                       
Praktik: Klinisk radiografi 2 16  
         
                   
             
Praktik: Klinisk radiografi 3 - Isotopmedicin 5  
       
                 
                   
Praktik: Klinisk radiografi 4 17    
         
                     
   
Praktik: Klinisk strålbehandling 10    
         
                     
   
Praktik: Fördjupade kliniska studier 11      
           
                             
1621271131351613.513.5111.51.54.34.34.32.52.55.35.35.36.86.84.54.54.55.55.5
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 5 sp)
                                                       
VALFRIA STUDIER
                                                       
Stödämnen för röntgenskötare 5    
         
                       
002.52.5000002.52.50000000000000.830.830.831.251.25
Studiepoäng per period / termin / läsår 63 60 58 29 31 32 32 28 32.5 25.5 29 18.6 18.6 12.6 12.6 12.6 16 16 9.3 9.3 9.3 16.3 16.3 8.9 8.9 8.9 14 14

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Allmän vårdkompetens
Studerande:
har förmåga att beakta patientens individuella vårdbehov och utföra vårdaktiviteter med uppmärksamhet på patientens egna positiva resurser under undersökningar, åtgärder och behandlingar inom det egna verksamhetsområdet
behärskar ett aseptiskt arbetssätt
har förmåga att förverkliga säker läkemedelsbehandling och att handla i kriser och nödsituationer


Kompetens i diagnostisk och terapeutisk radiografi
Studerande:
är väl förtrogen med apparatur och behärskar utförandet av undersökningar, åtgärder och behandlingar inom sitt verksamhetsområde
har förmåga att kritiskt utvärdera och analysera det egna arbetet och den verksamhet som utövas
kan utveckla verksamheten med utgångspunkt i de etiska principerna
kan fatta beslut självständigt och/eller som medlem i arbetsgrupp gällande det egna verksamhetsområdet
är förtrogen med kontrastmedel och radiofarmaka som används inom verksamhetsområdet och behärskar trygg användning av dessa
kan utnyttja evidensbaserad forskning inom radiografi och strålbehandling
är förtrogen med hållbar utveckling i relation till radiografi och strålbehandling
kan handleda patienter/klienter i olika åldrar samt deras anhöriga och närstående
har beredskap att handleda och undervisa studerande


Strålsäkerhetskompetens
Studerande:
har insikt om strålningens verkan med materia och levande vävnad och kan arbeta enligt strålhygieniska principer har förmåga att definiera strålexponering och behärskar optimeringsprincipen
visar ansvar som en av sakkunniga i användning av medicinsk strålning