Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i mediekultur > Medianom (YH), h19, dagstudier

Medianom (YH), h19, dagstudier

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Branschspecifika studier
                                                               
Konsthistoria 1 3
       
               
                             
Kulturkunskap 3
     
             
                                   
Konsthistoria 2 3  
       
                   
                         
Nutidskonst och design 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3    
           
                           
         
Entreprenörskap 9    
         
                       
         
15912096364.57.5004.54.52221.51.52222.32.32.52.52.500000
YRKESSTUDIER
                                                               
Yrkesstudier gemensamma
                                                               
Introduktion till branschen 1 6
     
             
                                   
Litteraturkurs 3
       
               
                             
Visuell kommunikation 6
     
           
                             
Foto & bildbehandling 3
     
             
                                   
Studiofotografering 3
     
             
                                   
Bildjournalistik 1 3
     
             
                                   
Introduktion till branschen 2 6
       
               
                             
Teckning 1 3
       
               
                             
Foto & designhistoria 3
       
               
                             
Digital bildbehandling 1 3
       
               
                             
Fotografiskt uttryck I 3
       
               
                             
Rörlig bild, kamera & editering 3
       
               
                             
Projekt 9  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 1 3  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 2 3    
         
                         
               
Yrkesstudier fotografering
                                                               
Fotografiskt uttryck 2 3  
       
                   
                         
Fotografiskt uttryck 3 3  
         
                     
                   
Digitalbildbehandling 2 3  
         
                     
                   
Dokumentärfotografi 1 3  
         
                     
                   
Instrument 3  
         
                     
                   
Fotografiskt uttryck 4 3  
         
                     
                   
Digital bildbehandling 3 3  
         
                     
                   
Media och reklam 1 3  
         
                     
                   
Ljus 3  
         
                     
                   
Uppdragsfotografi 1 6  
       
                   
                         
Fotografiskt uttryck 5 3    
         
                         
               
Fotografiskt uttryck 6 3    
           
                           
         
Digital bildbehandling 4 3    
           
                           
         
Dokumentärfotografi 2 3    
           
                           
         
Verktyg 3    
           
                           
         
Digital bildbehandling 5 3    
           
                           
         
Media och reklam 2 3    
           
                           
         
Perception 3    
           
                           
         
Uppdragsfotografi 2 6    
         
                         
               
Idé workshop 6      
           
                               
     
Visuella bilden-workshop 6      
           
                               
     
Text och foto-workshop 6      
           
                             
Seminarium-foto 6      
           
                               
     
Presentationsportfolio 3      
             
                                 
454533271827212412212169999910.510.58886677710.510.5222
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 9 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Praktik 1, Fotografering 3  
         
                     
                   
Praktik 2, Fotografering 6    
         
                         
               
Praktik 3, Fotografering 6    
         
                         
               
Praktik 4, Fotografering 6      
           
                               
     
Praktik 5, Fotografering 9      
           
                               
     
03121500031201500000000111660007.57.5000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete, Fotografering
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 57 57 42 27 33 24 33 28.5 28.5 36 6 13.5 13.5 11 11 11 12 12 11 11 11 14.3 14.3 9.5 9.5 9.5 18 18 2 2 2

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen till medianom inom fotografering ger studerande en bred kunskap inom fotografi. Fokus ligger på fotokonst, bildjournalistik och studiofotografering. Målet är att de studerande ska utveckla sitt personliga bildspråk, få goda tekniska kunskaper och förståelse för hur branschen ser ut och fungerar.
Utbildningen är intensiv och innehåller många olika arbetssätt, bland annat djupgående eget arbete, gruppuppgifter, kundprojekt, praktikperioder och en stor del individuell handledning. Samarbete med olika institutioner och företag är något som genomsyrar nästan all verksamhet inom utbildningen. Vår strävan är att ge studerande under studietiden möjlighet att etablera sig i fotobranschen och skapa förutsättningar för framtida jobb.

Lärandemål

KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET
• studerande har förmågan att identifiera sig inom sin bransch.
• studerande känner till situationen för de yrkesverksamma inom branschen och har förmågan att se kontinuerliga förändringar i samhället och sin egen yrkesroll.
• studerande kan se/skapa arbetstillfällen för sig själva.
• studerande har förmågan att kommunicera kring sin egen position inom konstfältet.
KOMPETENS OM KONSTENS TRADITION
• studerande känner till och kan redogöra för konsthistoriens tradition.
• studerande uttrycker ett aktivt intresse för konstområdet.
• studerande har förmågan att förhålla sig kritisk till den traditionella konsthistorieskrivningen och föra en konstruktiv kritik av densamma.
• studerande har förmågan att uttrycka sig verbalt, skriftligt och visuellt angående konstens tradition.
• studerande känner till nutidskonsten och kopplingen till konsthistoriens tradition
VISUELL KOMPETENS
• studerande har förmågan att kunna göra en tolkning av omgivningen av samhället.
• studerande behärskar ett abstrakt tänkande
• studerande kan definiera en visuell kultur och utmaningarna inom området.
KREATIVITET OCH KONSTNÄRLIG KOMPETENS
• studerande kan samla, kombinera och analysera data och intryck på ett kreativt sätt.
• studerande kan uttrycka sig och transformera det till ett medium.
TEKNISK KOMPETENS OCH FÖRETAGSAMHET INOM SITT GEBIT
• studerande behärskar de centrala verktygen för att klara av att förverkliga kunduppdrag och att förverkliga personliga konstnärliga projekt.
• studerande har kännedom om arbetsmarknadens utseende, behov och krav.
• studerande känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit.