Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till socionom > Socionom (YH) h22, flerformsstudier, e-socionom, Åbo (210)

Socionom (YH) h22, flerformsstudier, e-socionom, Åbo (210)

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                     
                             
Samhället och professionen
                     
                             
Professionell tillväxt 5
     
           
                             
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Interprofessionell social- och hälsovård 5
     
           
                             
Yrkesetik och professionell interaktion 3
     
           
                             
Grunder i socialpolitik 5
     
           
                             
Grunder i socialt arbete 5
     
           
                             
Grunder i sociologi 5
     
           
                             
310003100000046.546.5000000000000000
YRKESSTUDIER
                     
                             
Socialpedagogiskt arbete
                     
                             
Grunder i socialpedagogik 3
     
           
                             
Utveckling och lärande 5
     
           
                             
Funktionella metoder 3
     
           
                             
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5
     
           
                             
Socialpedagogiskt arbete bland unga 5
     
           
                             
Social servicehandledning
                     
                             
Finska 3
     
           
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Klientarbete och servicehandledning 5
     
           
                             
Psykisk ohälsa, mentalvård och krisarbete 5
     
           
                             
Socialgerontologi 5
     
           
                             
Funktionshinderservice 5
     
           
                             
Arbetsvägledning 3
     
           
                             
Socialt arbete I
                     
                             
Engelska 3
     
           
                             
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete 5
     
           
                             
Socialt arbete i skolan 5
     
           
                             
Beroendeproblematik och missbrukarvård 5
     
           
                             
Socialt arbete II
                     
                             
Forsknings- och utvecklingsmetodik 5
     
           
                             
Integrationsstödjande socialt arbete 3
     
           
                             
Brottsförebyggande arbete och kriminalvård 5
     
           
                             
Ledarskap och utveckling
                     
                             
Entreprenörskap inom social- och hälsovård 3
     
           
                             
Arbetslivsfärdigheter och medarbetarskap 3
     
           
                             
Ledarskap och utvecklingsarbete 5
     
           
                             
8900089000000133.5133.5000000000000000
EXAMENSARBETE 15                      
                             
Examensarbete 15
     
           
                             
30000300000001515000000000000000
PRAKTIK 45                      
                             
Praktik: Socialpedagogiskt arbete 9
     
           
                             
Praktik:Socialt arbete 15
     
           
                             
Praktik:Fördjupad teoribaserad praktik 15
     
           
                             
Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete 6
     
           
                             
90000900000004545000000000000000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 30 sp)
                     
                             
000000000001515000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 240 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och har färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar. Studiernas mål är att utbilda kreativa, reflektionskunniga och medvetna professionella, som uppskattar sitt eget kunnande och har en stark yrkesidentitet.

Socionomen arbetar hållbart och ansvarsfullt. Som socionom har du möjlighet att påverka människors övergripande välbefinnande, funktionsförmåga och livskvalitet. Socionomen främjar jämlikhet mellan människor och social delaktighet samt förverkligar social trygghet på ett mänskligt och socialt rättvist sätt. Socionomen förstärker människornas delaktighet i samhället och verkar för att samhället fungerar väl. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Socionomstudierna bygger på nationella gemensamma kompetensområden för yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området. Kompetensområdena inkluderar etiskt kunnande inom det sociala området, kunnande i klientarbete, kunskap om servicesystem, kritiskt och deltagande samhällskunnande, utvecklingskunnande som bygger på forskning samt ledarkompetens.

Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands.

En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i interprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet.

I studierna ingår 30 sp valfria studier, vilket innebär att studerande kan fördjupa eller bredda sin kompetens.
Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik eller studier i diakoni/kyrkans fostran (90 sp), som ger behörighet som diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare.

Lärandemål

Se bilaga Kompetenser för socionom YH