Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning i musik och scenkonst > Musiker (YH) h22, flerform, Kyrkomusik

Musiker (YH) h22, flerform, Kyrkomusik

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
00000000000000000000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Gemensamma yrkesstudier
                                                               
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Körsång
                                                               
Musikledning
                                                               
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 22 sp)
                                                               
Yrkesstudier i kyrkomusik
                                                               
Kyrko- och församlingsinrikade ämnen
                                                               
Körsång
                                                               
Kyrkomusikforum
                                                               
Orgel D
                                                               
Körledning D
                                                               
Sång D
                                                               
Piano D
                                                               
Huvudämne C kyrkomusik
                                                               
00000000000000000000000000000000
PRAKTIK
                                                               
Praktik för musiker
                                                               
00000000000000000000000000000000
EXAMENSARBETE
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Musiker (YH) h22, flerform

Beskrivning

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.