Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Entrepreneurship in Arts > Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in the Arts, Photography 2021

Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in the Arts, Photography 2021

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 1H 1V 2H 2V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
                               
Introduction to Entrepreneurship in the Arts
                               
Introduction to Entrepreneurship in the Arts 5
 
   
         
Art World Analysis
                               
Art world analysis 1 5
 
   
         
Art world analysis 2 5
 
   
         
Art Market and Art Scenes
                               
Art markets and art scenes 5
 
   
         
Professional Profile
                               
Professional profile 5
 
   
         
Elective Studies
                               
Elective studies 5  
   
         
2551015235555511111
THESIS
                               
Master's Thesis
                               
THESIS 30  
   
         
0300012180000066666
Studiepoäng per period / termin / läsår 25 35 10 15 14 21 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

I den allt mer globala konstvärlden kan det vara utmanande att hitta den egna professionella vägen. Mastersprogrammet Entrepreneruship in the Arts på yrkeshögskolan Novia kan bli en bro mellan den egna konstnärliga verksamheten och de internationella konstscenerna.

Fokus ligger på att skapa förutsättningar för varje studerande att skapa de internationella nätverk som är relevanta. Studierna består av åtta närstudieveckor och däremellan intensiva perioder av självstudier och individuell handledning.