Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2019-2020

Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2019-2020

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

VÅV18BV10 Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp
SOV02VAL Barnet vill tala 3 sp
SOV03VAL Minneskompis 3 sp
USOÅ15V0406 Våld i nära relationer 5 sp
VÅV16BV10 Stödundervisning i människans fysiologi och anatomi 1 sp
VÅV16BV11 Stödundervisning i immunologi och patologi 1 sp
SK15VA03 Fördjupade teknik- och produktstudier inom makeup och hår 3 sp
VÅV16BV12 Stödundervisning i klinisk mikrobiologi 1 sp
USOÅ15VO421 Barnet som medforskare i den digitala mångfasetterade vardagen 3 sp
USS15UV07 Current professional practice in health- and nursing care 3 sp
USS18VA03 Smarta hem och välfärdsteknologi 5 sp
USS18FE01 Förändringsledarskap och entreprenörskap 5 sp
NU18IA05 Nursing Finnish 3 sp
USOÅ15V0414 Ungdom, kön och genussensitivt arbete 5 sp
SOV01VAL PARK - ParRelationsKraft 3 sp
VÅV19BV13 Stödämnen i läkemedelsbehandling 1 1 sp
VÅÅ13VA07 Arbetsplatsförlagda studier 3 sp
VAL20019 Introduktion till Service design 1 sp
SOVO1010 Aktuell yrkespraxis 5 sp
SOVO1030 Arbetsplatsförlagda studier 5 sp
SOVO1020 Trender inom social- och hälsovård 5 sp
USS18VA05 Familje- och närståendevård 5 sp
USOÅ15V0423 Monelle - Mångprofesionellt kunnande i vård och rehabilitering av klient 3 sp
USOÅ19V01 Arbetshandledning 5 sp
NU18IA04 Nursing Swedish 3 sp
USOÅ15V0416 Interkulturellt arbete med unga 5 sp
VAL20001 Patient centered care (PCC) in multicultural society and its ethical implications 3 sp
VAL19009 Våld i nära relationer 5 sp
VAL19008 Omsorg om personer med olika hälsohinder 5 sp
VAL20004 Intercultural work in in social- and health care 5 sp
VAL190010 Multi-cultural care 2 sp
BA19LF06 Kvalitetsutveckling inom bioanalytikområdet 2 sp
BA19KL06 Laboratoriepraktik inom valfritt område 1 sp
VAL20010 Barnakutsjukvård 2 sp
VAL20014 Psykisk hälsa i Norden 1.5 sp
VAL20015 Hemlöshet bland unga - ett europeiskt perspektiv 3 sp
VAL20017 Ungdom, kön och genussensitivt arbete 5 sp
VAL20018 Intercultural work among young people 5 sp
NU20PRE01 Basic Mathematics for Nurses 5 sp
NU20VAL1 SARS-CoV-2 (COVID-19) 3 sp
VAL20023 Visuell kommunikation i arbetet med barn 5 sp
VAL21018 Nordic Health and Welfare 3 sp
USOÅ15V0405 Current professional practice 10 sp