Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Företagsekonomi 2019-2020

Valfria studier inom Företagsekonomi 2019-2020

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

TKV16VA03 Gästföreläsningar 1 sp
FEKÅ18VAL01 Teamledarforum 3 sp
NU15IA04 Swedish for beginners 2 3 sp
VAL191123 Leadership in Complex Environments 5 sp
VAL190007 Ekonomi med Excel 3 sp
VAL190013 Teamkonsultforum 3 sp
VAL20006 Accelerator - Att bygga en kundinriktad affärsidé 3 sp
VAL20008 Ekonomisk matematik 2 3 sp
FEKV20VAL03 Innovation Camp 2 sp
VAL20101 Graphic Design 5 sp
VAL200022 The power of now - The modern resume is all about the right personal branding 3 sp
VAL200023 How to start an onlinebusiness from scratch in 10 weeks 5 sp