Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2020-2021

Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2020-2021

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

VÅV18BV10 Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp
VÅV16BV10 Stödundervisning i människans fysiologi och anatomi 1 sp
VÅV16BV13 Stödundervisning i läkemedelsbehandling 1 sp
VÅV16BV12 Stödundervisning i klinisk mikrobiologi 1 sp
USS15UV07 Current professional practice in health- and nursing care 3 sp
USS15UV09 Current professional practice in health- and nursing care 5 sp
NU18IA05 Nursing Finnish 3 sp
VÅV19BV13 Stödämnen i läkemedelsbehandling 1 1 sp
VAL20012 Beroendeproblematik och behandlingsinsatser för unga 5 sp
USOÅ15VSB04 Barn och familj i utmanande livssituationer 5 sp
USOÅ15VSB02 Resursförstärkande didaktik 5 sp
VÅÅ13VA07 Arbetsplatsförlagda studier 3 sp
NU18IA04 Nursing Swedish 3 sp
VAL19009 Våld i nära relationer 5 sp
VAL190010 Multi-cultural care 2 sp
VAL20010 Barnakutsjukvård 2 sp
VAL20013 Att främja ungas påverkningsmöjligheter 5 sp
NU20PRE01 Basic Mathematics for Nurses 5 sp
VAL20024 Utmaningar, säkerhet och delaktighet i praktiskt klientarbete 5 sp
VAL20888 LOVe Virtuell läkemedelsbehandling 1 sp
VAL21015 Arbetsplatsförlagda studier 5 sp
VAL21016 Aktuell yrkespraxis 5 sp
VAL21017 Trender inom social- och hälsovård 5 sp
VAL20032 FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP & ENTREPRENÖRSKAP 3 sp
VAL20034 Introduktion till Service design 1 sp
VAL20035 Lean och Service Design 5 sp
BA20VB04 Biomedicinsk laboratoriemetodik 3 sp
VAL20039 Monelle - Interprofessionellt kunnande i vård och rehabilitering av klient 3 sp
VAL21018 Nordic Health and Welfare 3 sp
VAL21019 MindSpring metoden 5 sp
VAL21022 Att arbeta mot våld i en lokal och global kontext 3 sp
VAL21024 Visuell kommunikation i arbetet med barn 5 sp
VAL21025 Entreprenörskap inom social- och hälsovård 5 sp
VÅV18BV09 Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp