Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Teknik och Sjöfart 2021-2022

Valfria studier inom Teknik och Sjöfart 2021-2022

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

VAL21BYS01 Förnyelsebar energi för byggnader 3 sp
VAL21BYS03 Gästföreläsningar 1 sp
VAL21BYS04 Företagsförlagd utbildning inom infraproduktion 15 sp
VAL21BYS05 BIM-projektering i industriprojekt 5 sp
VAL21BYS02 Företagsförlagd utbildning inom konstruktion 15 sp
VAL21BYS06 Företagsförlagd utbildning inom byggnadsproduktion 15 sp
VAL21BYS07 Trafikutmaning 72 3 sp
VAL21BYS08 Kiinteistötalous 5 sp