Studieguide
Startsida > Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp) > Utbildning till sjukskötare > Regionalt till sjukskötare, Raseborg
Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp)

Regionalt till sjukskötare, Raseborg

Vår 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                         
Introduktion till vårdarbete
                                                         
Introduktion till yrkeshögskolestudier 5
   
         
                         
Den interprofessionella social- och hälsovården 4  
     
               
                         
Svenska 3
     
           
                               
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                          
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                          
Yrkesetik och professionell interaktion inom social- och hälsovård 4
     
           
                             
Evidensbaserad grundvård 7  
     
               
                         
Anatomi och fysiologi 4
     
           
                               
13.513.50013.513.5000005.75.72.26.86.80000000000000
YRKESSTUDIER
                                                         
Grunder i vårdarbete
                                                         
Hälsofrämjande vårdarbete i hållbar omgivning 4  
     
               
                         
Läkemedelsbehandling I 5  
     
               
                         
Människans utveckling 3  
       
                 
                   
Mikrobiologi, patologi och grunder i vaccinationskunskap 5  
       
                 
                   
Finska 3  
     
               
                         
Finska - muntliga kunskaper 0                                                          
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                          
Engelska 3  
       
                 
                   
Kliniskt vårdarbete I
                                                         
Kirurgiskt och perioperativt vårdarbete 6  
       
                 
                     
Inremedicinskt och palliativt vårdarbete 7  
       
                 
                     
Läkemedelsbehandling II och farmakologi 4  
       
                 
                     
Kliniskt vårdarbete 5    
       
                     
               
Kliniskt vårdarbete II
                                                         
Mental- och missbrukarvård 5    
       
                     
               
Från äldre till geriatrisk patient 4    
         
                       
         
Kliniskt vårdarbete III
                                                         
Forskningsmetodik 5    
         
                       
           
04019001228109000006612.212.23.7553.83.81.300000
PRAKTIK
                                                         
Praktik: Grundvård 8  
     
               
                         
Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I 8    
       
                     
               
Praktik: Inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II 8    
       
                     
               
Praktik: Gerontologiskt vårdarbete/mentalvård I 8    
         
                       
         
082400801680000044000882.72.72.700000
VALFRIA STUDIER
                                                         
Valfria studier 2                                                          
00000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 13.5 61.5 43 0 13.5 33.5 28 26 17 0 0 5.7 5.7 2.2 16.8 16.8 12.2 12.2 3.7 13 13 6.5 6.5 4 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

De Öppna YH studier som leder till sjukskötare YH examen genomförs som modulstudier och i samarbete med i Raseborg och Västra Nylands välfärdsområde.

Modulens omfattning är 120 sp och studerande påbörjar sina behörighetsgivande studier inom sjukskötarutbildning. Efter avlagda modulstudier söker studerande in som examensstuderande vid Novia.

Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdämnen läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom distansstudier, föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simuleringsövningar och handledd praktik.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete i varierande kontext, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, forskningsmetodik och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, interprofessionellt och personcentrerat arbetssätt för att främja patientens hälsa.