Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i konst, foto och design > Formgivare (YH), Inredningsarkitektur h 21, dagstudier

Formgivare (YH), Inredningsarkitektur h 21, dagstudier

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Branschspecifika studier
                                                               
Konsthistoria 1 3
       
               
                             
Kulturkunskap 3
     
             
                                   
Konsthistoria 2 3  
       
                   
                         
Nutidskonst och design 3  
         
                     
                   
Entreprenörskap 1 3    
         
                         
               
Entreprenörskap 2 3    
           
                           
         
Forskningsmetodik 3      
           
                             
159639636331.51.54.54.52221.51.52221.51.51110.80.80.50.50.5
YRKESSTUDIER
                                                               
Yrkesstudier, gemensamma
                                                               
Visuell kommunikation 6
     
           
                             
Foto & bildbehandling 3
     
             
                                   
Grunderna i vektorgrafik 3
     
             
                                   
Verkstadspasset 3
     
             
                                   
Teckning 3
       
               
                             
Foto & designhistoria 3
       
               
                             
Litteraturkurs 3
       
               
                             
Introduktion till branschen 1 6
 
 
       
   
                   
         
Introduktion till branschen 2 6
       
               
                             
Projekt 9  
         
                     
                   
Arbetslivskontakt 1 3  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 2 3    
         
                         
               
Digital bildbehandling 1 3
       
               
                             
Yrkesstudier inredningsarkitektur
                                                               
Verkstadspasset 2, textil 3                                                                
Produktplanering 1 3                                                                
3D-visualisering 3
       
               
                             
Materiallära 1 3  
       
                   
                         
Färg och rum 1 3  
       
                   
                         
3 D 1 3  
       
                   
                         
Verkstadsprojekt 1/textil 1 6  
       
                   
                         
Verkstadsprojekt 2/trä 2 3  
       
                   
                         
Byggnadslära 1 3  
         
                     
                   
Auto CAD 1 3  
         
                     
                   
Presentationsportfolio 1 3  
         
                     
                   
Designhistoria 1 3  
         
                     
                   
Rummets textilier 1 3  
         
                     
                   
Inredningsplanering 1 6    
         
                         
               
Inredningsplanering 2 3    
         
                         
               
Auto CAD 2 3    
           
                           
         
3 D 2 3    
           
                           
         
Scenografi 3    
           
                           
         
Byggnadslära 2 3    
           
                           
         
Produktplanering 2 3    
           
                           
         
Produkttillverkning 1 3    
           
                           
         
Designhistoria 2 3    
           
                           
         
Entreprenörskap 3 3    
           
                           
         
Profilering 1 3    
           
                           
         
Profilering 2 6      
           
                             
Inredningsarkitektur 6      
           
                               
     
Fördjupningsprojekt 1 6      
             
                                 
Fördjupningsprojekt 2 6      
             
                                 
394542241524212412309157.57.588810.510.5888661010104.54.5555
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 9 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Praktik 1, Inredningsarkitektur 3  
         
                     
                   
Praktik 2, Inredningsarkitektur 6    
         
                         
               
Praktik 3, Inredningsarkitektur 6    
         
                         
               
Praktik 4, Inredningsarkitektur 6      
           
                               
     
Praktik 5, Inredningsarkitektur 9      
           
                               
     
03121500031201500000000111660007.57.5000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete, Inredningsarkitektur
                                                               
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000555
Studiepoäng per period / termin / läsår 54 57 60 57 24 30 24 33 27 33 25.5 31.5 12 12 10 10 10 12 12 11 11 11 13.5 13.5 11 11 11 12.8 12.8 10.5 10.5 10.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Studier i inredningsarkitektur ger kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning, material, ljussättning, ytans färgsättning och utsmyckning. Studerande utvecklar sin kreativitet inom rums- och inredningsplanering.

Målet med utbildningen är att ge en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen som en kreativ och innovativ problemlösningsprocess. Studerande utvecklas till professionella formgivare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.

Utbildningen inom inredningsarkitektur är den enda svenskspråkiga, på högskolenivå, inom detta område i Finland. En stor del av studierna är projektbaserad undervisning som ger en god inblick i yrket samt goda kontakter till arbetslivet.

Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga redskap. Som studerande jobbar du i samarbetsprojekt med näringslivet eller med projekt som förverkligas inom skolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel.

I högskolans olika verkstäder får du under studietiden förverkliga och experimentera fram produkter till rummets olika behov. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge.

Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare och teamarbete betonas.

Inom utbildningen betonar vi starkt den familjära stämningen och vi sätter stor vikt vid individuell handledning för varje enskild studerande.