Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i konst, foto och design > Formgivare (YH), Inredningsarkitektur h 23, dagstudier

Formgivare (YH), Inredningsarkitektur h 23, dagstudier

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Branschspecifika studier
                                                               
Konsthistoria 1 3
       
               
                             
Kulturkunskap 3
     
             
                                   
Konsthistoria 2 3  
       
                   
                         
Nutidskonst och design 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3      
           
                             
Entreprenörskap 1 3    
         
                         
               
Entreprenörskap 2 3    
           
                           
         
Entreprenörskap 3 3    
           
                           
         
159939636361.51.54.54.52221.51.52221.51.52220.80.80.50.50.5
YRKESSTUDIER
                                                               
Yrkesstudier, gemensamma
                                                               
Bildbehandling 2
     
             
                                   
Vektorgrafik 2
     
             
                                   
Layout 2
     
             
                                   
Visuell kommunikation 1 3
     
             
                                   
Visuell kommunikation 2 3
       
               
                             
Verkstadspasset 3
     
             
                                   
Teckning 3
       
               
                             
Foto- & designhistoria 3
       
               
                             
Presentationsteknik 1 3
       
               
                             
Arbete som studier 3
       
               
                             
3D-visualisering 3
       
               
                             
Introduktion till branschen 1 6
     
             
                                   
Introduktion till branschen 2 6
       
               
                             
Litteraturkurs 3
       
               
                             
Projekt 9  
         
                     
                   
Arbetslivskontakt 1 3  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 2 3    
         
                         
               
Yrkesstudier inredningsarkitektur
                                                               
Materiallära 1 3  
       
                   
                         
Färg och rum 1 3  
       
                   
                         
3 D 1 3  
       
                   
                         
3 D 2 3    
           
                           
         
Verkstadsprojekt 1/textil 1 6  
       
                   
                         
Verkstadsprojekt 2/trä 2 3  
       
                   
                         
Byggnadslära 1 3  
         
                     
                   
Byggnadslära 2 3    
           
                           
         
Auto CAD 1 3  
         
                     
                   
Auto CAD 2 3    
           
                           
         
Presentationsportfolio 1 3  
         
                     
                   
Rummets textilier 1 3  
         
                     
                   
Designhistoria 1 3  
         
                     
                   
Designhistoria 2 3    
           
                           
         
Profilering 1 3    
           
                           
         
Inredningsplanering 1 6    
         
                         
               
Belysningsplanering 1 3    
         
                         
               
Produktplanering 3    
           
                           
         
Produkttillverkning 1 6    
           
                           
         
Inredningsarkitektur 6      
           
                               
     
Profilering 2 3      
           
                             
Fördjupningsprojekt 1 9      
             
                                 
Fördjupningsprojekt 2 6      
             
                                 
454536241827212412247.516.59999910.510.5888668883.83.85.55.55.5
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 9 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Praktik 1, Inredningsarkitektur 3  
         
                     
                   
Praktik 2, Inredningsarkitektur 6    
         
                         
               
Praktik 3, Inredningsarkitektur 6    
         
                         
               
Praktik 4, Inredningsarkitektur 6      
           
                               
     
Praktik 5, Inredningsarkitektur 9      
           
                               
     
03121500031201500000000111660007.57.5000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete, Inredningsarkitektur
                                                               
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000555
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 57 57 57 27 33 24 33 27 30 24 33 13.5 13.5 11 11 11 12 12 11 11 11 13.5 13.5 10 10 10 12.1 12.1 11 11 11

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Studier i inredningsarkitektur ger kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning och disponering, material, ljussättning, färgsättning och styling. Studerande utvecklar sin kreativitet inom rums- och inredningsplanering.

Målet med utbildningen är att ge en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen som en kreativ
och innovativ problemlösningsprocess. Studerande utvecklas till professionella formgivare med en
säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.

Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där man arbetar med teckning, visuell kommunikation, färglära, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning.
I högskolans olika verkstäder får studerande under studietiden förverkliga och experimentera fram hållbara produkter till rummets olika behov. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge.

Teamarbete är viktigt, och redan under studietiden knyter man kontakter till arbetslivet. Vi jobbar både tillsammans med näringslivet och med projekt som förverkligas inom högskolan. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel samt en strävan till ökad kunskap om hållbara livsstilar.
En fungerande kommunikation mellan beställare, tillverkare och användare är grunden till allt. Under studierna lär man sig framställa nödvändiga ritningar och andra dokument - t.ex. rumsbeskrivning och rumskort- som berör rumsplanering.

Hållbarhetsfrågor behandlas i de flesta ämnen – såväl teoretiska som praktiska. Man lär sig bland annat göra ekologiska, funktionella och etiska material- och produktval, ta hänsyn till användarorienterad planering samt varaktiga estetiska val.