Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i företagsekonomi > Företagsekonomi h21, dagstudier, Jakobstad, Ekonomiförvaltning

Företagsekonomi h21, dagstudier, Jakobstad, Ekonomiförvaltning

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Tradenomens basfärdigheter
                                                       
Introduktion till högskolestudier 1
     
           
                             
Projekthantering 2
       
             
                       
IT-verktyg 5
     
           
                             
Svenska för affärslivet 3
     
           
                             
Forskningsmetodik 4    
         
                       
         
Kommunikationsfärdigheter
                                                       
Suomi 2
       
             
                       
Liike-elämän suomi 4  
         
                   
             
Business English 1 3
     
           
                             
Business English 2 3    
         
                       
         
Digital kommunikation 3  
       
                 
                   
Företagets finansiella omgivning
                                                       
Handelsmatematik 3
     
           
                             
Finansmatematik 3
       
             
                       
Statistik 3    
           
                         
   
Ekonomiplanering 3
       
             
                       
Finansiering och investering 3  
       
                 
                   
25101001510647307.57.53.33.33.3331.31.31.33.53.511100
YRKESSTUDIER
                                                       
Affärskunnande 1
                                                       
Grunder i marknadsföring 5
     
           
                             
Bokföring och bokslut 5
       
             
                       
Entreprenörskapets grunder 5
     
           
                             
Affärskunnande 2
                                                       
Fördjupad marknadsföring 5  
       
                 
                   
Bildhantering och publicering 4
       
             
                       
Försäljning och kundbetjäning 3
       
             
                       
Nationalekonomi 3
       
             
                       
Juridik
                                                       
Handels- och bolagsrätt 6
     
           
                             
Arbetsrätt 3  
       
                 
                   
Skatterättens grunder 3  
         
                   
             
Marknadsrätt 3
       
             
                       
Leadership Tools
                                                       
Logistics and ERP 5  
       
                 
                   
Corporate Sustainability and Quality Management 5    
           
                         
   
Leadership and Organization 5    
         
                       
         
34161001618133550886666.56.51112.52.51.71.71.700
Ekonomiförvaltning
()
                                                       
Bokföring, bokslut och beskattning
                                                       
Olika organisationsformer i redovisningen 5  
       
                 
                   
Fördjupad affärsredovisning 5  
         
                   
             
Företagsbeskattning och bokslutsplanering 5  
         
                   
             
Tillämpad affärsredovisning
()
                                                       
Lönebokföring och löneadministration 5  
       
                 
                   
Företagsanalys 5  
         
                   
             
Affärssystem inom ekonomiförvaltningen 5  
         
                   
             
Fördjupad ekonomiförvaltning
                                                       
Operativ redovisning 5    
         
                       
         
Auditing and Internal Control 5    
           
                         
   
Specialfrågor inom ekonomiförvaltning 5    
           
                         
   
030150001020510000000556.76.76.72.52.53.33.33.300
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                                         
Valfria studier
                                                       
0000000000000000000002.52.51.71.71.72.52.5
PRAKTIK
                                                       
Praktik 1 10
       
             
                       
Praktik 2 10  
         
                   
             
Praktik 3 10      
           
                             
10100100100100010003.33.33.3003.33.33.30000055
EXAMENSARBETE
                                                       
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 69 66 35 10 31 38 29 37 17 18 10 15.5 15.5 12.6 12.6 12.6 14.5 14.5 12.3 12.3 12.3 11 11 7.7 7.7 7.7 7.5 7.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Företagsekonomi h21, dagstudier, Jakobstad

Beskrivning

Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och och därefter kan studerande välja sin inriktning inom antingen ekonomiförvaltning eller marknadsföring och visuell kommunikation.

Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom marknadsföring och redovisning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.

Lärandemål

Målet med utbildningen är att du får en mångsidig yrkeshögskoleutbildning inom företagsekonomi. Utbildningen riktar sig mot det praktiska arbetslivet och ger dig färdigheter att efter avlagd examen fungera som sakkunnig inom företag och andra organisationer. Utbildningen ger dig också goda färdigheter att verka som företagare.