Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till hälsovårdare > Hälsovårdare (YH) h20, dagstudier, Vasa

Hälsovårdare (YH) h20, dagstudier, Vasa

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till högskolestudier och språk
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
93006303000033111001110000000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Hälsofrämjande vårdvetenskap
                                                               
Folkhälsoarbete 3
     
             
                                   
Hälsofrämjande vård 3    
         
                         
               
Familjehälsa 4    
         
                         
               
Biomedicinsk vetenskap
                                                               
Människans fysiologi och anatomi 1 3
     
             
                                   
Människans fysiologi och anatomi 2 3
       
               
                             
Klinisk mikrobiologi och hygien 3
     
             
                                   
Immunologi och patologi 3
       
               
                             
Läkemedelsbehandling 1 3
     
             
                                   
Läkemedelsbehandling 2 4  
       
                   
                         
Grunderna i vaccinationskunskap 2  
       
                   
                         
Klinisk vårdvetenskap
                                                               
Vårdprocessen 3
     
             
                                   
Vårdens teoretiska och etiska grunder 3
     
             
                                   
Patientsäkerhet 3
       
               
                             
Geriatrisk och palliativ vård 3
       
               
                             
Vård vid kardiovaskulär ohälsa 3
       
               
                             
Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa 3  
       
                   
                         
Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa 3  
       
                   
                         
Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar 2  
       
                   
                         
Vård vid muskeloskeletal ohälsa 3  
         
                     
                   
Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa 3  
         
                     
                   
Vård vid urogenital ohälsa 3  
         
                     
                   
Vård vid psykisk ohälsa 3    
         
                         
               
Vård vid missbruk och beroende 3    
           
                           
         
Hälsovårdararbete
                                                               
Hälsovårdararbetets utgångspunkter 3    
           
                           
         
Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn 3    
           
                           
         
Neonatal vård och amningshandledning 3    
           
                           
         
Hälsovårdararbete med barn och deras familjer 3      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med skolbarn och unga 3      
           
                               
     
Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre 4      
             
                                 
Hälsofrämjande färdigheter och expertkunskap 3      
             
                                 
Forskning och utveckling
                                                               
Forskningsmetodik 3                                                                
Forskningsmetoder och vårdteori 6                                                                
Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete 3                                                                
Utvecklingsarbete i hälsovård 5      
           
                             
3323221818151491012810995557733355444443.33.33.3
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete
                                                               
Examensarbete 1 3  
         
                     
                   
Examensarbete 2 6    
         
                         
               
Examensarbete och mognadsprov 6    
           
                           
         
031200003660000000001113322200000
PRAKTIK
                                                               
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
                                                               
Första hjälp 2
       
               
                             
Ergonomi och kinestetik 1
       
               
                             
Klinisk vård inom valbar kontext 6
       
               
                             
Äldrevård och geriatrik 6
       
               
                             
Kliniska vårdåtgärder 3  
       
                   
                         
Kliniska vårdens grunder 2
     
             
                                   
Sårvård och bandagering 1
     
             
                                   
Kirurgisk vård 3  
       
                   
                         
Inremedicin och kirurgi 1 9  
       
                   
                         
Inremedicin och kirurgi 2 9  
         
                     
                   
Inremedicin och kirurgi 3 3  
         
                     
                   
Inremedicin och kirurgi 4 3    
           
                           
         
Hemsjukvård, pediatrik och mödravård 9    
         
                         
               
Mental hälsa och psykiatri 9    
           
                           
         
Vård inom mödravårdskontext 3    
           
                           
         
Vård inom valbar hälsovårdskontext 6      
             
                                 
Kliniskt hälsovårdararbete
                                                               
Hälsofrämjande färdigheter inom familjehälsa 3      
           
                               
     
Vård inom kontexten mödra- och barnhälsovård 15      
           
                               
     
Vård inom kontexten skol- och studerandehälsovård 6      
             
                                 
Vård inom arbetsföras hälsovård 6      
             
                                 
18272436315151291518181.51.55557.57.54444.54.555599666
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
                                                               
VALFRIA STUDIER
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 56 58 54 27 33 29 27 25 33 26 28 13.5 13.5 11 11 11 14.5 14.5 9 9 9 12.5 12.5 11 11 11 13 13 9.3 9.3 9.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas hälsovårdare för olika specialområden. Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Hälso- och vårdvetenskap är den vetenskap som hälsovårdaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier.

Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna utgör ungefär hälften av studierna.