Studieguide
Startsida > Dagstudier > Bioekonomi > Agrolog (YH), Bioekonomi, h22

Agrolog (YH), Bioekonomi, h22

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till branschen och studierna
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Informations- och kommunikationsteknologi 3
     
             
                                   
Branschprojekt 3
     
             
                                   
Professionell kommunikation
                                                               
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
       
                   
                         
Företagsekonomi och entreprenörskap
                                                               
Ekonomistyrning och redovisning 6  
       
                 
                   
Marknadsföring och försäljning 3  
         
                     
                   
Ledarskap och organisation 3  
         
                     
                   
Ekologi och sätt att hantera naturresursdata
                                                               
Ekologi 3
       
               
                             
GPS-hantering och GIS 3  
       
                   
                         
Hantering av naturresursdata 3  
         
                     
                   
Matematik 3
       
               
                             
2121001299120000663334.54.54440000000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Växtodlingens grunder
                                                               
Växtodling i Finland 3
     
             
                                   
Växternas produktionsbiologi 4
     
             
                                   
Grunder i växtskydd 3
       
               
                             
Växtförädling och utsäde 3
       
               
                             
Marklära och växtnäringshushållning
                                                               
Marklära och markvård 3
       
               
                             
Markens växtnäringsförråd 3  
       
                   
                         
Mineralgödsel 3  
         
                     
                   
Organisk gödsel 3  
         
                     
                   
Odlingsteknik
                                                               
Odlingsjordar och jordbearbetning 3
     
             
                                   
Odlingsmarkens vattenhushållning 3  
         
                     
                   
Traktorteknik och fältmaskiner 3
     
             
                                   
Tillämpad odlingsteknik i fält 3  
         
                     
                   
Djurhållningens grunder
                                                               
Djurhållning i Finland 3
       
               
                             
Planering av produktionsenheter 3  
         
                     
                   
Husdjurens hälsovård 3  
         
                     
                   
Husdjurens anatomi och fysiologi 4
       
               
                             
Husdjurens fortplantning 3  
       
                   
                         
Husdjursavel 3  
       
                   
                         
Skogsbruk
                                                               
Skogs- och torvmarkstyper 4  
       
                   
                         
Skogsmätning 1 3  
       
                   
                         
Skogsförnyelse 3  
         
                     
                   
Beståndsvård 3  
         
                     
                   
Lantbrukets ekonomi
                                                               
Gårdsföretagets driftsplanering 3      
             
                                 
Marknadsanalys och produktionsstöd 3  
         
                     
                   
Starta och överta landsbygdsföretag 4    
           
                           
         
Investering och finansiering i landsbygdsföretag 4      
             
                                 
Bioekonomi
                                                               
Samhällsplanering 3    
           
                           
         
Landskapsvård 3    
         
                         
               
Bioekonomiprojekt 3    
         
                         
               
Bioenergi 3    
           
                           
         
International networking and marketing in bioeconomy 3
     
             
                                   
International Agriculture 3    
         
                         
               
Hållbar växtodling
()
                                                               
Odlingssystem och växtföljder 3    
         
                         
               
Växtnäringshushållning 3      
           
                               
     
Maskinteknik 3    
           
                           
         
Vallodling
()
                                                               
Grovfoder 3      
           
                               
     
Foderkonservering 3      
           
                               
     
Specialväxtodling
()
                                                               
Oljeväxter och trindsäd 3      
             
                                 
Potatis och sockerbetor 3      
             
                                 
Växtskydd
()
                                                               
Ogräsreglering 3    
           
                           
         
Växtsjukdomar 3    
         
                         
               
Skadedjur 3    
         
                         
               
Idisslare
()
                                                               
Utfodring av idisslare 3    
         
                         
               
Mjölkproduktion 3    
           
                           
         
Diko- och nötköttsproduktion 3    
         
                         
               
Fårproduktion 3    
         
                         
               
Enmagade djur
()
                                                               
Utfodring av svin, häst och fjäderfä 3      
           
                               
     
Smågrisproduktion 3      
             
                                 
Slaktsvinsproduktion 3      
             
                                 
Fjäderfäproduktion 3      
           
                               
     
Hästhållning
()
                                                               
Hästhållning 3      
           
                               
     
Entreprenörskap inom hästhållning 3    
           
                           
         
Introduktion till examensarbete
                                                               
Forskningsmetodik 3    
           
                           
         
Statistisk analys 3    
           
                           
         
324355371616162727281819885.35.35.38899913.513.59.39.39.3996.36.36.3
VALFRIA STUDIER 4                                                          
Gårdspraktik
                                                               
Gårdspraktik 1 6
       
               
                             
Gårdspraktik 2 6
       
               
                             
600406000004002220000000000001.31.31.3
PRAKTIK
                                                               
Specialiseringspraktik 1 6  
         
                     
                   
Specialiseringspraktik 2 6    
           
                           
         
Specialiseringspraktik 3 6    
           
                           
         
Specialiseringspraktik 4 6      
           
                               
     
Specialiseringspraktik 5 6