Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i el- och automationsteknik > El- och automationsteknik h21, dagstudier, Informationsteknik

El- och automationsteknik h21, dagstudier, Informationsteknik

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
             
                                   
Grundläggande företagsekonomi 3
     
             
                                   
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3
       
               
                             
Mekanik 5
       
               
                             
Ellära 3
       
               
                             
Svenska för ingenjörer 3
       
               
                             
Teknik grundstudier 3
                                                               
Differentialekvationer 3  
       
                   
                         
English for Working Life 3  
       
                   
                         
Hydromekanik och värmelära 4  
       
                   
                         
Suomi 2  
       
                   
                         
Allmän energiteknik 3  
       
                   
                         
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3    
         
                         
               
Työelämän suomi 4    
         
                         
               
Teknisk rapportering 3    
         
                         
               
Kemi 3    
         
                         
               
32151301517150130007.57.55.75.75.77.57.50006.56.500000000
YRKESSTUDIER
                                                               
El- och automationsgrunder 1
                                                               
Digitalteknik 6
     
             
                                   
Datorsystem 3
     
             
                                   
Styrteknikens grunder 3
     
             
                                   
Grunderna i programmering 3
     
             
                                   
El- och automationsgrunder 2
                                                               
Elektroteknikens grunder, AC 3
       
               
                             
Elsäkerhet och mätteknik 3
       
               
                             
El- och IT-tekniska dataverktyg 3
       
               
                             
Internetteknik 3
       
               
                             
Analog elektronik 3
       
               
                             
El- och automationsgrunder 3
                                                               
Vektor- och matrisalgebra 3  
       
                   
                         
Databasteknik 3  
       
                   
                         
Grunder i trefassystem 3  
       
                   
                         
Nätverk 3  
       
                   
                         
El- och magnetfält 3  
       
                   
                         
El- och automationsgrunder 4
                                                               
Frekvensanalys 3  
         
                     
                   
Ritteknikens grunder 3  
         
                     
                   
Batteriteknik 6  
         
                     
                   
Installationsteknik 3  
         
                     
                   
Programmering
                                     
                   
Datastrukturer och algoritmer 3  
         
                     
                   
Databasprogrammering 3  
         
                     
                   
Fortsättningskurs i programmering 3  
         
                     
                   
Objektorienterad programmering 3  
         
                     
                   
Användargränssnitt 3  
         
                     
                   
Administration
                                           
               
Databasadministration 4    
         
                         
               
Systemadministration 5    
         
                         
               
Systemprogrammering 3    
         
                         
               
Programvaruutveckling 3    
         
                         
               
Distribuerade system
                                               
         
Signaler och system 3    
           
                           
         
Grafisk programmering 3    
           
                           
         
Service-orienterade system 4    
           
                           
         
Hybrida system 5    
           
                           
         
IKT
                                                     
     
Inbyggda system 3      
           
                               
     
Nätverkssystem 3      
           
                               
     
Mobila system 4      
           
                               
     
Webbsystem 5      
           
                               
     
304530151515153015151507.57.55557.57.515151515151010101515000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 62 60 43 15 30 32 30 30 28 15 15 0 15 15 10.7 10.7 10.7 15 15 15 15 15 21.5 21.5 10 10 10 15 15 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

El- och automationsteknik h21, dagstudier

Beskrivning

Målet med studierna är att ge ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande. Detta inbegriper förmågan att kreativt lösa tekniska problem, utveckla nya produkter, arbeta i projekt samt kommunicera och samarbeta. Den studerande får också en grundläggande inblick i företags- och industriell ekonomi, ledarskap och ledningssystem samt blir medveten om hållbar utveckling. Utbildningen erbjuder fyra profileringsalternativ: automations-, elkrafts- och informationsteknik samt den engelskspråkiga profileringen Energy Technology.