Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i produktionsekonomi > Produktionsekonomi, h22, dagstudier

Produktionsekonomi, h22, dagstudier

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
           
                             
Funktioner och ekvationer 1 3
     
           
                             
Geometri och vektorer 3
     
           
                             
Grundläggande företagsekonomi 3
     
           
                             
Tillämpade dataverktyg 5
     
           
                             
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
     
           
                             
Derivator och integraler 3
     
           
                             
Mekanik 5
     
           
                             
Ellära 3
     
           
                             
Svenska för ingenjörer 3
     
           
                             
Teknik grundstudier 3
                                                               
Statistik och sannolikhetslära 3                                                                
English for Working Life 3  
       
                 
                   
Hydromekanik och värmelära 4  
       
                 
                   
Suomi 2  
       
                 
                   
Allmän energiteknik 3  
       
                 
                   
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3    
         
                       
         
Työelämän suomi 4    
         
                       
         
Teknisk rapportering 3    
         
                       
         
Kemi 3
     
           
                             
351210014214.87.24600777772.42.42.42.42.42222200000
YRKESSTUDIER
                                                               
Ekonomi och arbetsliv
                                                               
Kostnads- och investeringskalkyl 3  
       
                 
                   
Ledarskap och arbetsrätt 4    
         
                       
         
Ledningssystem 3    
         
                       
         
Arbetarskydd 3    
         
                       
         
Maskintekniska grunder
                                                               
Ritteknik 3
     
           
                             
3D-modellering 4
     
           
                             
Materialteknik 5
     
           
                             
Produktutveckling och formgivning 5      
           
                             
Motorteknik
                                                               
Motorteknik 4    
         
                       
         
Hållfasthetslära 1 3  
       
                 
                   
Maskinelement 1 3  
       
                 
                   
Motorlaborationer 4    
         
                       
         
Alternativa studiehelheter
(Valitaan yksi)
                                                               
Produktionsteknik
                                                               
Tillverkningsteknik 3
     
           
                             
CNC-teknik 6  
       
                 
                   
Mätteknik 3  
       
                 
                   
Additiv tillverkning 3      
           
                             
Energiteknik
                                                               
Tillämpad termodynamik 4  
       
                 
                   
Strömning och värmetransport 3  
       
                 
                   
Energilaborationer 5  
       
                 
                   
Drift- och processekonomi 3      
           
                             
Marknadsföring och försäljning
                                                               
Marknadsföring 5  
       
                 
                   
Exportmarknadsföring 4  
       
                 
                   
Teknisk försäljning 3      
           
                             
Strategic Account Management 3      
           
                             
Fördjupad ekonomi
                                                               
Fördjupad kostnads- och investeringskalkyl 3  
       
                 
                   
Bokföring 3
     
           
                             
Redovisning 3
     
           
                             
Företagsanalys 6      
           
                             
Produktion
                                                               
Produktionsplanering 3    
         
                       
         
Inköp 3      
           
                             
Logistik 3    
         
                       
         
Produktionssimulering 3    
         
                       
         
Affärssystem (ERP) 3    
         
                       
         
Affärsutveckling
                                                               
Makroekonomi, globalisering och nätverk 4      
           
                             
Strategiskt ledarskap 3    
         
                       
         
Projektledning 4      
           
                             
Cirkulär ekonomi och teknologiutvärdering 4      
           
                             
214236388.412.616.825.214.421.615.222.84.24.24.24.24.28.48.48.48.48.47.27.27.27.27.27.67.67.67.67.6
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 13 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1 10                                                                
Praktik 2 10                                                                
Praktik 3 10                                                                
00000000000000000000000000000000
EXAMENSARBETE
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 56 54 46 38 22.4 33.6 21.6 32.4 18.4 27.6 15.2 22.8 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Läroplanen utgör ett ramverk för utbildningen i produktionsekonomi. Lärandemålen, kursernas mål, innehåll, metoder och bedömningskriterier beskrivs. Lärandet bygger på att den studerande först inhämtar faktakunskaper som stegvis byggs på för att under studietiden utveckla studerandes förmåga att tillämpa, reflektera, utveckla och värdera framtida beslutsfattande i företag och andra organisationer. Hållbar utveckling är grunden för vår framtid. Därför är frågor kopplade till hållbarhet inkluderade i många av våra kurser, ibland som centralt innehåll, ibland som en inramning. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling är nummer 7 (Hållbar energi för alla), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion) centrala i vår utbildning. Även målsättningarna 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) behandlas i våra kurser.

Utbildningen i produktionsekonomi är kombinationen av tekniskt och ekonomiskt kunnande med sikte på karriärmöjligheter inom industrin. I utbildningen ingår kurser och kurshelheter i matematik, teknik/teknologi, företagsekonomi, industriell marknadsföring, Strategic Account Management och teknisk försäljning, företagsanalys, produktionsplanering, logistik och nya teknologier. Betydelsen av ett entreprenöriellt tankesätt belyses både ur den anställdes och företagarens perspektiv, nationellt och internationellt.

Lärandemål

Lärandemål på svenska:

Inom utbildningen lär sig studerande de kunskaper som krävs för att ha mångsidiga karriärmöjligheter både inom området för teknik och ekonomi.

Under utbildningen utvecklar studerande ett professionellt sätt att förstå produktionsteknik och logistik inom mekanisk industri och grundläggande ekonomiska faktorer inom näringslivet såsom redovisning, marknadsföring och affärsutveckling. Vidare får den studerande en förståelse för beslutsfattande och ledarskap I organisationer. Inom utbildningen utvecklar den studerande även ett entreprenöriellt tänkesätt.

Den studerande utvecklar en förståelse för hållbarhetsfrågor, deras betydelse samt utmaningarna och möjligheterna en grön omställning innebär.