Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i musik och scenkonst > Musiker (YH) h21, dagstudier

Musiker (YH) h21, dagstudier

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3                                                                
Svenska 3                                                                
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3                                                                
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3                                                                
Forskningsmetodik 3    
           
                           
         
00300000030000000000000011100000
YRKESSTUDIER
                                                               
Drumline
                                                               
Drumline 3
       
               
                             
Körsång
                                                               
Körsång 1 3  
       
                   
                         
Musikledning
                                                               
Dirigering och instuderingsteknik 3  
       
                   
                         
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Notio 1.1 3
     
             
                                   
Notio 1.2 3
       
               
                             
Notio 1.3 3
       
               
                             
Notio 2.1 Rytmmusik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Rytmmusik 3  
         
                     
                   
Notio 2.3 Rytmmusik 3  
         
                     
                   
Notio 2.1 Klassisk musik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 2.3 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 3.1 3    
         
                         
               
Notio 3.2 3    
           
                           
         
Huvudämne C
                                                               
Huvudämne C1 5
     
             
                                   
Huvudämne C2 5
       
               
                             
Huvudämne C3 5  
       
                   
                         
Huvudämne C4 Examination 10  
         
                     
                   
Huvudämne B
                                                               
Huvudämne B1 5    
         
                         
               
Huvudämne B2 5    
           
                           
         
Huvudämne B3 5      
           
                               
     
Huvudämne B4 Examination 10      
             
                                 
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Pianospel 1 5
     
           
                             
Pianospel 2 5  
       
                 
                   
Bandinstrument 5  
       
                 
                   
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Ensembleprojekt 1 3
       
               
                             
Ensembleprojekt 2 3  
         
                     
                   
Ensembleprojekt 3 3    
           
                           
         
Ensembleprojekt 4 3    
           
                           
         
Kammarmusik/orkesterspel 1 3
       
               
                             
Kammarmusik/orkesterspel 2 3  
         
                     
                   
Kammarmusik/orkesterspel 3 3    
           
                           
         
Kammarmusik/orkesterspel 4 3    
           
                           
         
Musikens historia 1, barock 3
     
             
                                   
Musikens historia 2, klassisismen 3
       
               
                             
Musikens historia 3, romantiken 3  
       
                   
                         
Musikens historia 4, 1900-talet och improvisation 3  
         
                     
                   
Rhythm & Bluesmusikens historia 3
     
             
                                   
Populärmusikens historia 3
       
               
                             
Jazzmusikens historia 3  
       
                   
                         
Elektronisk musik 3  
         
                     
                   
Musikteknologi
                                                               
Studions grunder 4
       
               
                             
Musik & Dator 4  
       
                   
                         
Editering, Mixning & Masterering 4    
           
                           
         
Musikproduktion 1 4    
         
                         
               
Entreprenörskap
                                                               
Entreprenörskap 1 6  
       
                 
                   
Entreprenörskap 2 6    
         
                       
         
Profilstudier
                                                               
Profilstudier 1 6
     
           
                             
Profilstudier 2 6  
       
                 
                   
Profilstudier 3 6    
         
                       
         
Profilstudier 4 6      
           
                             
Praktik för musiker
                                                               
Praktik 5
       
               
                             
Praktik 5  
         
                     
                   
Praktik 10    
         
                         
               
Praktik 10      
           
                               
     
6088583119.540.53850283018139.89.813.513.513.5191916.716.716.71414101010994.34.34.3
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 11 sp)
                                                               
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 88 61 31 19.5 40.5 38 50 28 33 18 13 9.8 9.8 13.5 13.5 13.5 19 19 16.7 16.7 16.7 14 14 11 11 11 9 9 4.3 4.3 4.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.
Kreativitet, personlighet och möjlighet att se bortom de allmänna referensramarna. Den pedagogiska fokuseringen ska invitera till ett kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
Musikalisk-teknisk kompetens:
Den tekniska färdighet som förväntas i det kommande arbetslivet beroende på de situationer man möter.

Lärandemål

En förståelse för musiken i sig som självbärande konst och som hantverk, samt förmåga att omsätta den förståelsen i det kommande arbetet.
.