Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till sjukskötare > Sjukskötare (YH) h21, flerformsstudier, Åbo

Sjukskötare (YH) h21, flerformsstudier, Åbo

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Introduktion till vårdarbete
                                                       
Introduktion till yrkeshögskolestudier 5
     
           
                             
Den interprofessionella social- och hälsovården 4
     
           
                             
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Yrkesetik och professionell interaktion inom social- och hälsovård 4
     
           
                             
Evidensbaserad grundvård 5
     
           
                             
Anatomi och fysiologi 4
     
           
                             
Praktik, den friska människan i olika vårdmiljöer 5                                                        
250002500000012.512.5000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Grunder i vårdarbete
                                                       
Hälsofrämjande vårdarbete 3
       
             
                       
Läkemedelsbehandling I 5
       
             
                       
Människans utveckling 3
       
             
                       
Mikrobiologi, patologi och grunder i vaccinationskunskap 5
       
             
                       
Finska 3
       
             
                       
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3
       
             
                       
Praktik, grundvård 8
       
             
                       
Kliniskt vårdarbete I
                                                       
Kirurgiskt och perioperativt vårdarbete 6  
       
                 
                   
Inremedicinskt och palliativt vårdarbete 7  
       
                 
                   
Läkemedelsbehandling II och farmakologi 4  
       
                 
                   
Kliniskt vårdarbete 5  
       
                 
                   
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I 8  
       
                 
                   
Kliniskt vårdarbete II
                                                       
Mental- och missbrukarvård 5  
         
                   
             
Från äldre till geriatrisk patient 4  
         
                   
             
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II 8  
         
                   
             
Praktik, gerontologiskt vårdarbete/mentalvård I 8  
         
                   
             
Praktik, gerontologiskt vårdarbete/mentalvård II 8  
         
                   
             
Kliniskt vårdarbete III
                                                       
Vård av barn, unga och familj 5    
         
                       
         
Reproduktiv hälsa 4    
         
                       
         
Forskningsmetodik 5    
         
                       
         
Praktik, barnsjukvård/hemsjukvård eller primärvård I 8    
         
                       
         
Praktik, barnsjukvård/hemsjuk-vård eller primärvård II 8    
         
                       
         
Utvecklingsinriktat vårdarbete
                                                       
Akutvård och strålsäkerhet 4    
           
                         
   
Ledarskap och entreprenörskap 4    
           
                         
   
Examensarbete 15    
           
                         
   
Valfria studier 4    
           
                         
   
Fördjupat vårdarbete
                                                       
Fördjupat vårdarbete 8      
           
                             
Trender och hälsoteknologi inom vårdarbete 3      
           
                             
Praktik, teamledarskap och utveckling 7      
           
                             
Praktik, fördjupat vårdarbete 12      
           
                             
286056300282733292730009.339.339.3313.513.511111114.514.59991515
Studiepoäng per period / termin / läsår 53 60 56 30 25 28 27 33 29 27 30 12.5 12.5 9 9 9 14 14 11 11 11 15 15 9 9 9 15 15

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdämnen läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simuleringsövningar och handledda kliniska studier (praktik).

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete i varierande kontext, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, forskningsmetodik och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande, interprofessionellt och personcentrerat arbetssätt för att främja patientens hälsa.
I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder vanligtvis fem veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsostationer, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna (praktik) utgör 90 sp av studierna.