Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, byggmästare > Byggmästare (YH), våren 2022, Flerformsstudier, Vasa, Infra svensk från arbetsledning i Bygg

Byggmästare (YH), våren 2022, Flerformsstudier, Vasa, Infra svensk från arbetsledning i Bygg

Vår 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Byggmästarstudier och yrke
                                                         
Fysik för byggmästare 3
     
           
                               
Datateknik för byggmästare 5
     
           
                               
80008000000440000000000000000
Planering
                                                         
CAD och grunder i BIM 4
     
           
                               
Samhällsplanering och miljötillstånd 6
     
           
                             
1000010000000442000000000000000
Språk
                                                         
Svenska 3
     
           
                               
Finska för byggmästare 3
     
           
                               
Finska 3
     
           
                               
Engelska 3
     
           
                               
1200012000000660000000000000000
Matematik 9                                                          
Funktioner och ekvationer 1 3
     
           
                               
Geometri och vektorer 3
     
           
                               
Funktioner och ekvationer 2 3
     
           
                             
90009000000441000000000000000
Ekonomi och arbetsliv
                                                         
Allmän företagsekonomi 5
     
           
                               
Ledarskap och arbetsrätt 5
     
           
                               
Teknisk och ekonomisk rapportering 4
     
           
                             
Företagsprojekt 6
     
           
                             
20000200000008.38.33.3000000000000000
Energieffektivitet och hållbart byggande
                                                         
Betongens materialteknik 3
     
           
                               
Betong- och elementarbeten 10
     
           
                               
Byggnadsfysikens grunder 6
     
           
                               
Hållbar energiteknik inom byggnadsbranschen 5
     
           
                             
240002400000011.211.21.7000000000000000
Konstruktion
                                                         
Byggnadsmekanik 1 3  
     
               
                         
Betong- och murverkskonstruktioner 6
     
           
                               
Träkonstruktioner 1 3
     
           
                               
Stålkonstruktioner 1 3
     
           
                               
12300123000006601.51.50000000000000
Produktion
                                                         
Upphandling och avtal 8
     
           
                               
Produktionsteknik 1 8
     
           
                               
Kostnadskalkylering 5
     
           
                               
Grunder i utförandeplanering 3
     
           
                               
Produktionsmetoder och -teknik 3
     
           
                               
Utförandeplanering 3
     
           
                               
Tidsplanering 3
     
           
                               
Projekt inom avtalsteknik 5
     
           
                               
380003800000019190000000000000000
Infra
                                                         
Geoteknik ja grundbyggnad 6
     
           
                               
Byggnadsmätningar 8
     
           
                               
Allmän jordbyggnad 10
     
           
                               
Arbetsplatsteknik inom infra 10
     
           
                               
Vägteknik 5
     
           
                               
Kommunalteknik, gatuteknik 5
     
           
                               
Vattenbyggnad 5
     
           
                               
Ledningar, kablar 3
     
           
                               
520005200000026260000000000000000
Valfria kurser 10                                                          
Företagsförlagd utbildning
                                                         
Företagsförlagd utbildning 30
     
           
                             
3000030000000101010000000000000000
Examensarbete
                                                         
Examensarbete 10  
     
               
                         
0100001000000000550000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 215 13 0 0 215 13 0 0 0 0 0 98.5 98.5 18 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Byggmästare (YH), våren 2022, Flerformsstudier, Vasa

Beskrivning

Läroplanen följer branschens rekommendationer för innehållet i byggmästarutbildning. I utbildningen ingår grundstudier, yrkesstudier, företagsförlagd utbildning och examensarbete.

Lärandemål

Byggteknisk grundkunskap
Förmåga att verka som arbetsledare eller projektansvarig i antingen hus- eller infrabranschen.