Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning i musik och scenkonst > Musiker (YH) h21, flerform, Kyrkomusik

Musiker (YH) h21, flerform, Kyrkomusik

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Forskningsmetodik 3    
           
                           
         
Svenska 3    
         
                         
               
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3    
         
                         
               
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3    
         
                         
               
30120300093001.51.5000000004.54.511100000
YRKESSTUDIER
                                                               
Gemensamma yrkesstudier
                                                               
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Pianospel 1 5
     
           
                             
Pianospel 2 5  
       
                 
                   
Bandinstrument 5  
       
                 
                   
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Notio 1.1 3
     
             
                                   
Notio 1.2 3
       
               
                             
Notio 1.3 3
       
               
                             
Notio 2.1 Klassisk musik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 2.3 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 3.1 3    
         
                         
               
Notio 3.2 3    
           
                           
         
Körsång
                                                               
Körsång 1 3  
       
                   
                         
Musikledning
                                                               
Dirigering och instuderingsteknik 3  
         
                     
                   
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 22 sp)
                                                               
Musikens historia 1, barock 3
     
             
                                   
Musikens historia 2, klassisismen 3
       
               
                             
Musikens historia 3, romantiken 3  
       
                   
                         
Musikens historia 4, 1900-talet och improvisation 3  
         
                     
                   
Yrkesstudier i kyrkomusik
                                                               
Liturgisk musik
                                                               
Liturgisk sång 1 3
     
           
                             
Liturgisk sång 2 3  
       
                 
                   
Liturgiskt spel 1 4    
         
                       
         
Liturgiskt spel 2a 4    
         
                       
         
Liturgiskt spel 2b 4      
           
                             
Hymnologi 1      
           
                             
Kyrko- och församlingsinrikade ämnen
                                                               
Allmän teologi 3
     
             
                                   
Kyrkomusikens teologi 1
       
               
                             
Kyrkomusikens historia 1  
       
                   
                         
Församlingens musikfostran 1 3  
         
                     
                   
Församlingens musikfostran 2 3    
         
                         
               
Körsång
                                                               
Körsång 2 2    
         
                         
               
Barnkör 3    
           
                           
         
Gospelkör 2  
         
                     
                   
Arrangering i afroamerikansk tradition 1  
         
                     
                   
Kyrkomusikforum
                                                               
Kyrkomusikforum 1 3    
         
                         
               
Kyrkomusikforum 2 3      
           
                               
     
Orgel D
                                                               
Orgel D1 5
     
           
                             
Orgel D2 5  
       
                 
                   
Orgel D3 examination 5    
         
                       
         
Körledning D
                                                               
Körledning D1 5
     
           
                             
Körledning D2 5
     
           
                             
Körledning D3 examination 5
     
           
                             
Sång D
                                                               
Sång D1 5
       
               
                             
Sång D2 5  
         
                     
                   
Sång D3 examination 5    
           
                           
         
Piano D
                                                               
Piano D1 5
     
             
                                   
Piano D2 5  
       
                   
                         
Piano D3 examination 5    
         
                         
               
Huvudämne C kyrkomusik
                                                               
Huvudämne C1 kyrkomusik 5
     
           
                             
Huvudämne C2 kyrkomusik 5  
       
                 
                   
Huvudämne C3 kyrkomusik, Examination 15    
         
                       
         
626155830.531.526.534.530255.52.515.315.310.510.510.513.313.311.511.511.515158.38.38.32.82.80.80.80.8
PRAKTIK
                                                               
Praktik för musiker
                                                               
Praktikprojekt 4    
         
                         
               
Församlingspraktik 1 5  
       
                   
                         
Församlingspraktik 2a 3  
         
                     
                   
Församlingspraktik 2b 3      
           
                               
     
Praktiska övningar 1 5    
           
                           
         
Praktiska övningar 2 5      
           
                               
     
Undervisningsövning 1 5    
           
                           
         
08148005341080000002.52.5111223.33.33.344000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 65 69 81 16 33.5 31.5 31.5 37.5 43 38 13.5 2.5 16.8 16.8 10.5 10.5 10.5 15.8 15.8 12.5 12.5 12.5 21.5 21.5 12.6 12.6 12.6 6.8 6.8 0.8 0.8 0.8

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Musiker (YH) h21, flerform

Beskrivning

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.