Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till sjukskötare > Sjukskötare (YH) h19, flerform, Åbo

Sjukskötare (YH) h19, flerform, Åbo

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
Grundstudier
                                                       
Introduktion till vårdarbete
                                                       
Introduktion till högskolestudier 3
     
           
                             
Svenska 3
     
           
                             
IT och projektmetodik 3
     
           
                             
Det mångprofessionella yrkesområdet 3
     
           
                             
Professionell kommunikation 2
     
           
                             
Människans hälsa, funktionsförmåga och utveckling 5
     
           
                             
Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete I 5
     
           
                             
Vårdhygien 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
270002700000013.513.5000000000000000
Yrkesstudier
                                                       
Grunder i vårdarbete
                                                       
Service och lagstiftning inom social- och hälsovård 3
     
         
                       
Anatomi, fysiologi och patologi 5
       
             
                       
Finska 3
       
             
                       
Grunder i forskningsmetodik 3
       
             
                       
Läkemedelsbehandling I 3
       
             
                       
Vårdarbete II 3
       
             
                       
Handledning och eHälsa 4
       
             
                       
Praktik, grundvård 9
       
             
                       
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Kliniskt vårdarbete I
                                                       
Inre medicinskt vårdarbete och inre medicin 5  
       
                 
                   
Läkemedelsbehandling II 5  
       
                 
                   
Kirurgiskt vårdarbete och kirurgi 5  
       
                 
                   
Perioperativt vårdarbete och anestesiologi 3  
       
                 
                   
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete I 9  
       
                 
                   
Kliniskt vårdarbete II
                                                       
Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II 9  
         
                   
             
Gerontologiskt vårdarbete, vård i hemmet och geriatri 4  
         
                   
             
Mentalvård, psykiatri och missbrukarvård 5  
         
                   
             
Praktik, mentalvård/hemsjukvård I 6  
         
                   
             
Praktik, mentalvård/hemsjukvård II 6  
         
                   
             
Engelska 3  
         
                   
             
Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen
                                                       
Folkhälsa och hälsoekonomi 4    
         
                       
         
Globala infektionssjukdomar 2    
         
                       
         
Vård under graviditet och barnsängstid 3    
         
                       
         
Vård av barn, unga och familj 4    
         
                       
         
Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård I 6    
         
                       
         
Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård II 6    
         
                       
         
Forskningsmetodik inom vårdbranschen 3    
         
                       
         
Utvecklingsinriktat vårdarbete
                                                       
Examensarbete 15    
           
                         
   
Pre-hospital och akutvård 4    
           
                         
   
Ledarskap och vårdutveckling 6    
           
                         
   
Vårdvetenskap 2    
           
                         
   
Valfria studier 5    
         
                     
   
Resursförstärkande fördjupat vårdarbete
                                                       
Praktik, vårdutveckling 6      
           
                             
Resursförstärkande kliniskt vårdarbete 8      
           
                             
Vårdbranschens framtidsvisioner 4      
           
                             
Praktik, fördjupat vårdarbete 12      
           
                             
336060301.531.527333030300.750.7510.510.510.513.513.511111115151010101515
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 60 60 30 29 32 27 33 30 30 30 14.5 14.5 11 11 11 14 14 11 11 11 15 15 10 10 10 15 15

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simulering, smågruppsarbete, projekt.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår handledning, smågruppsarbete, inspelade föreläsningar, föreläsningar/professionella diskussioner som närstudier, videoinspelningar, självständiga- och virtuella studier (moodle), simulationer, olika examinationer samt arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-8 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna utgör ungefär hälften av studierna.