Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning i musik och scenkonst > Musiker (YH) h19, flerform, Barock

Musiker (YH) h19, flerform, Barock

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
           
                             
Svenska 3
     
             
                                   
Finska 3  
       
                   
                         
Engelska 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3    
           
                           
         
66304.51.53303002.32.30.50.50.51.51.51110011100000
YRKESSTUDIER
                                                               
Gemensamma yrkesstudier
                                                               
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Notio 1.1 3
     
             
                                   
Notio 1.2 3
       
               
                             
Notio 1.3 3
       
               
                             
Notio 2.1 Klassisk musik 3  
       
                   
                         
Notio 2.2 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 2.3 Klassisk musik 3  
         
                     
                   
Notio 3.1 3    
         
                         
               
Notio 3.2 3    
           
                           
         
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Pianospel 1 5
     
           
                             
Pianospel 2 5  
       
                 
                   
Körsång
                                                               
Körsång 1 3  
       
                   
                         
Musikledning
                                                               
Dirigering och instuderingsteknik 3  
         
                     
                   
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 22 sp)
                                                               
Kammarmusik/orkesterspel 1 3
     
             
                                   
Kammarmusik/orkesterspel 2 3  
       
                   
                         
Kammarmusik/orkesterspel 3 3    
         
                         
               
Kammarmusik/orkesterspel 4 3      
           
                               
     
Kammarmusik/orkesterspel 5 3                                                                
Musikens historia 1, barock 3
     
             
                                   
Musikens historia 2, klassisismen 3
       
               
                             
Musikens historia 3, romantiken 3  
       
                   
                         
Musikens historia 4, 1900-talet och improvisation 3  
         
                     
                   
Yrkesstudier i barockmusik
                                                               
Barock ämnen
                                                               
Tidiga musikens estetik 4
     
           
                             
Uppförandepraxis och gammal notation 4  
       
                 
                   
Continuospel och barockens harmonilära 4
 
     
               
Renässansmusik 2  
       
                 
                   
Seminarium 4    
         
                       
         
Barockinstrumentets konstruktion och vård 3
     
           
                             
Barockensemble & Barockorkester
                                                               
Barockensemble 1 4
     
             
                                   
Barockensemble 2 4  
       
                   
                         
Barockensemble 3 4  
         
                     
                   
Barockensemble 4 4    
         
                         
               
Barockorkester 1 4
       
               
                             
Barockorkester 2 4  
         
                     
                   
Barockorkester 3 4    
         
                         
               
Barockorkester 4 4    
           
                           
         
Huvudämne C barock
                                                               
Huvudämne C1 barock 5
     
           
                             
Huvudämne C2 barock 5
     
           
                             
Huvudämne C3 barock, Examination 15
     
             
                         
Huvudämne B barock
                                                               
Huvudämne B1 barock 10  
         
                     
                   
Huvudämne B2 barock 10    
         
                         
               
Huvudämne B3 barock, Examination 15    
           
                           
         
57.166.150.8324.832.329.836.326.8243012.412.410.810.810.814.914.912.112.112.113.413.48881.51.5000
PRAKTIK
                                                               
Praktik för musiker
                                                               
Praktik 5
       
               
                             
Praktik 5  
         
                     
                   
Praktik 10    
         
                         
               
Praktik 10      
           
                               
     
5510100505100100001.71.71.7001.71.71.75500055000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 11 sp)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 68.1 77.1 63.8 13 29.3 38.8 32.8 44.3 36.8 27 13 0 14.7 14.7 13 13 13 16.4 16.4 14.8 14.8 14.8 18.4 18.4 9 9 9 6.5 6.5 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Musiker (YH) h19, flerform

Beskrivning

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.