Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Utbildning i musikpedagogik > Musikpedagog (högre YH), h 20, Jakobstad

Musikpedagog (högre YH), h 20, Jakobstad

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 1H 1V 2H 1 2 3 4 5 1 2
Musikutbildning i förändring
                       
Musikutbildning i förändring 5
 
 
   
Musikpedagogiskt ledarskap och utveckling 5
 
 
   
Musikpedagogik för grupper och individer med särskilda behov 5
 
 
   
1506903333300
Det musikaliska hantverket
(Välj studier 10 sp)
                       
Instrument- och ensemblespel 5
 
 
   
Musikteori och arrangering 5
 
 
   
Musikteknologi 5
 
 
   
Entreprenörskap 5
 
 
   
Komposition 5
 
 
   
250101505555500
Valfria studier
(Välj studier 5 sp)
                       
Examensarbete
                       
Examensarbete 30  
   
         
0300030000001515
Studiepoäng per period / termin / läsår 40 30 16 24 30 8 8 8 8 8 15 15

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

I ett snabbt utvecklande samhälle är det utmanande att hitta sin egen identitet och lärraroll. Samhället ställer nya kräv på hållbar utveckling och ansvarstagande. Musikundervisning bygger idag på respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och kulturell mångfald
Målet med masterprogrammet musikpedagog (högre YH) är att skapa bättre beredskap för en musikutbildning i ständig förändring.