Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Utbildning inom social- och hälsovård

Utbildning inom social- och hälsovård
Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård, 90 sp

Sjukskötare (högre YH),
Bioanalytiker (högre YH),
Hälsovårdare (högre YH),
Barnmorska (högre YH),
Röntgenskötare (högre YH),
Socionom (högre YH)

  • Läroplaner
  • Aktuella förverkliganden