Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Utbildning inom social- och hälsovård

Utbildning inom social- och hälsovård
Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård, 90 sp

Sjukskötare (högre YH), Hälsovårdare (högre YH), Barnmorska (högre YH), Bioanalytiker (högre YH), Röntgenskötare (högre YH), Socionom (högre YH)

  • Läroplaner
  • Aktuella förverkliganden