Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Utbildning inom social- och hälsovård > Social- och hälsovårdsområdet, högre yh 2021, Radiografi och strålbehandling

Social- och hälsovårdsområdet, högre yh 2021, Radiografi och strålbehandling

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 1H 1V 2H 2V 3H 3V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
FÖRDJUPADE YRKESSTUDIER
                                               
Forskning och utveckling
                 
         
Kunskaps- och verksamhetsutveckling 5
   
         
                         
Forskningsmetodik 10
   
       
                   
Klinisk radiografi och strålbehandling
                 
         
Developing Quality Management and Safety Culture 5
   
       
                   
Developing Patient Centered and Patient Safe Clinical Radiography 5
   
       
                   
Developing Radiographic Imaging, Treatments and Procedures in Clinical Radiography 10  
     
             
         
251001411460010.510.57.27.27.25.55.55.55.55.500000
Leadership in Health Care and Social Services
                 
                   
Leadership for Future Health Care and Social Services 10
   
         
                         
Change Leadership 5
   
       
                   
150012.52.5000010103.33.33.30000000000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 10 sp)
                                     
Valfri kurs 10  
       
                 
         
0100000100000000003.33.33.322222
EXAMENSARBETE
                           
         
Examensarbete 30  
     
             
         
03000015150000000151510101000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 40 50 0 26.5 13.5 19 31 0 0 20.5 20.5 10.5 10.5 10.5 20.5 20.5 18.8 18.8 18.8 2 2 2 2 2

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Social- och hälsovårdsområdet, högre yh 2021

Beskrivning

Examen: Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård

Beräknad studietid: 2-3 år
Studieform: Flerformsstudier

Lärandemål

INLÄRNINGSKOMPETENS:
Kan mångsidigt och på ett målinriktat sätt utvärdera och utveckla sitt eget kunnande
Kan söka, hantera, producera och bedöma information kritiskt från synvinkeln av olika branscher
Kan ta ansvar för den målinriktade inlärningen av olika grupper
ETISK KOMPETENS:
Tar ansvar för gruppens verksamhet och för följder av denna verksamhet
Kan i sin roll som sakkunnig och utvecklare av arbetslivet tillämpa de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch
Kan beakta individens och samfundets synvinklar vid beslutsfattande
Kan befrämja principerna för jämställdhet inom sin arbetsgemenskap
Kan befrämja principerna för hållbar utveckling och samhällsansvar
Kan leda samhälleligt betydelsefulla aktiviteter enligt etiska värden
KOMPETENS INOM ARBETSGEMENSKAP:
Kan utveckla verksamheten i en arbetsgemenskap
Kan utveckla den multiprofessionella kommunikationen och sociala interaktionen inom arbetslivet
Kan tillämpa informations- och kommunikationsteknik i sina arbetsuppgifter
Kan bygga nätverk och kompanjonskap
Kan leda och förnya verksamhet i komplicerade och oförutsägbara verksamhetsmiljöer
Känner till principerna för ledning och kan fungera som chef
Har beredskap till företagandet
Kan arbeta som expert, chef eller företagare
KOMPETENS INOM INNOVATIONSVERKSAMHET
Kan leda forsknings-, utvecklings eller innovationsprojekt och behärskar metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet
Kan leda projekt
Kan skapa ny kunskap och förnya gamla tillvägagångssätt genom att kombinera kunskap inom olika områden
Kan utveckla lönsam och kundorienterad verksamhet
INTERNATIONELL KOMPETENS
Kan kommunicera på en internationell nivå inom sin egen bransch och har förmågan att utveckla den internationella verksamheten
Kan verka i en internationell verksamhetsmiljö
Kan förutse effekterna av internationaliseringen och dess möjligheter inom det egna yrkesområdet