Studieguide
Startsida > Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp) > Utbildning i företagsekonomi > Flexibelt till tradenom

Flexibelt till tradenom

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 1H 1V 2H 2V 3H 3V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Grundstudier
                                               
Tradenomens basfärdigheter
                                               
Introduktion till högskolestudier 1
   
         
                         
Projekthantering 3
   
         
                         
IT-verktyg 5
   
         
                         
Forsknings- och utvecklingsmetoder 5    
       
                     
     
Kommunkationsfärdigheter
                                               
Svenska för affärslivet 3
     
           
                   
Liike-elämän suomi 1 3  
     
               
               
Liike-elämän suomi 2 3  
     
               
               
Business English 1 3  
     
               
               
Business English 2 3  
       
                 
         
121259393504.54.51114.54.51112.52.5000
Yrkesstudier
                                               
Företagets finansiella omgivning
                                               
Ekonomisk matematik 5  
     
               
               
Marknadsanalys och statistik 5  
       
                 
         
Affärsredovisningens grunder 5  
     
               
               
Intern redovisning och budgetering 5
     
           
                   
Finansiering och investering 3  
       
                 
         
Affärskunnande
                                               
Ekonomi och företagsamhet 5
   
         
                         
Marknadsföringens grunder 5
   
         
                         
Bildhantering och rörlig media 5  
     
               
               
Att leda kundrelationer 5
     
           
                   
Nationalekonomins grunder 3  
       
                 
         
Juridik
                                               
Handels- och bolagsrätt 5  
     
               
               
Arbetsrätt 3    
       
                     
     
Leadership tools
                                               
Introduction to ERP 3    
       
                     
     
Corporate Sustainability and Quality Management 4    
       
                     
     
Human Resource Management 5  
       
                 
         
Leadership and Organization 5    
       
                     
     
Risk Management and Internal Control 3  
       
                 
         
Ekonomiförvaltning
(Välj studier 30 sp)
                                               
Olika bolags- och organisationsformer i redovisningen 5  
       
                 
         
Fördjupad affärsredovisning 5  
       
                 
         
Företagsbeskattning och bokslutsplanering 5    
       
                     
     
Löneräkning 5    
       
                     
     
Företagsanalys 5    
         
                       
Verksamhetsgranskning och revision 5    
         
                       
Digital marknadsföring och försäljning
(Välj studier 30 sp)
                                               
Marknadsföring i en digital omgivning 5
   
         
                         
Data, analys och automation 5
   
         
                         
Försäljning och säljstyrning 5
     
           
                   
Utveckling av en lönsam nätbutik 5
     
           
                   
International Online Marketing 5  
     
               
               
Marknadsrätt 5  
     
               
               
40593520203029251010106.76.76.715159.79.79.712.512.53.33.33.3
Valfra studier
(Välj studier 15 sp)
                     
         
Praktik
                                               
Allmän företagsekonomisk praktik 9
     
           
                   
Företagsekonomisk praktik 9  
       
                 
         
Specialiseringspraktik 12    
         
                       
99120909012004.674.674.672.52.54.674.674.6700444
Studiepoäng per period / termin / läsår 61 80 52 29 32 39 41 30 22 14.5 14.5 12.7 12.7 12.7 22.5 22.5 15.7 15.7 15.7 15 15 7.3 7.3 7.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Ett flexibelt sätt att studera till tradenom. Studierna genomförs till största delen via öppna yrkeshögskolan och är på distans. Studierna följer den normala läroplanen som dagstuderande studerar enligt.

Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och och därefter kan studerande välja sin inriktning.
Som tradenom får du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens vilket ger dig behörighet för expertuppgifter inom såväl stora som små organisationer oberoende av bransch. Tradenomer arbetar ofta med sakkunnig- och förmansuppgifter inom internationell handel, marknadsföring eller ekonomiförvaltning, samt med olika planerings- och utvecklingsuppgifter både nationellt och internationellt. Du kan t.ex. arbeta som ekonomiansvarig, controller, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Du får också grundläggande färdigheter att verka som egenföretagare.