Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning i musik och scenkonst > Musiker (YH) h22, flerform, Barock

Musiker (YH) h22, flerform, Barock

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
00000000000000000000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Gemensamma yrkesstudier
                                                               
Notio - musikens form, funktion och tradition
(Välj studier 24 sp)
                                                               
Biinstrument
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Musikledning
                                                               
Ensemblespel och projekt
(Välj studier 22 sp)
                                                               
Yrkesstudier i kyrkomusik
                                                               
Yrkesstudier i barockmusik
                                                               
Barock ämnen
                                                               
Barockensemble & Barockorkester
                                                               
Huvdämne C barock
                                                               
Huvudämne B barock
                                           
               
000000000000000000000017.517.500000000
PRAKTIK
                                                               
Praktik för musiker
                                                               
00000000000000000000000000000000
EXAMENSARBETE
                                                               
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 11 sp)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.5 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Musiker (YH) h22, flerform

Beskrivning

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikerexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämne samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.