Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i företagsekonomi > Företagsekonomi h19, dagstudier, Jakobstad, Ekonomiförvaltning

Företagsekonomi h19, dagstudier, Jakobstad, Ekonomiförvaltning

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Tradenomens basfärdigheter
                                                       
Introduktion till högskolestudier 1
     
           
                             
Projekthantering 2
     
           
                             
IT-verktyg 5
     
           
                             
Svenska för affärslivet 3
     
           
                             
Forskningsmetodik 4    
         
                     
   
Kommunikationsfärdigheter
                                                       
Företagskommunikation 3  
       
               
             
Suomi 2
       
             
                       
Liike-elämän suomi 4  
       
               
             
Business English 1 3
     
           
                             
Business English 2 3    
         
                     
   
Företagets finansiella omgivning
                                                       
Handelsmatematik 3
     
           
                             
Finansmatematik 3
       
             
                       
Statistik 3    
         
                     
   
Ekonomiplanering 3
       
             
                       
Finansiering och investering 3  
       
               
             
2510100178464608.58.52.72.72.7222222222200
YRKESSTUDIER
                                                       
Affärskunnande 1
                                                       
Grunder i marknadsföring 5
     
           
                             
Bokföring och bokslut 5
       
             
                       
Entreprenörskapets grunder 5
     
           
                             
Affärskunnande 2
                                                       
Fördjupad marknadsföring 5  
       
               
             
Bildhantering och publicering 4
       
             
                       
Försäljning och kundbetjäning 3
       
             
                       
Nationalekonomi 3
       
             
                       
Juridik
                                                       
Handels- och bolagsrätt 6
     
           
                             
Arbetsrätt 3  
       
               
             
Skatterättens grunder 3  
       
               
             
Marknadsrätt 3
       
             
                       
Leadership Tools
                                                       
Logistics and ERP 5  
       
               
             
Corporate Sustainability and Quality Management 5    
         
                     
   
Leadership and Organization 5    
         
                     
   
341610016186.49.6460886663.23.23.23.23.22222200
Ekonomiförvaltning
()
                                                       
Bokföring, bokslut och beskattning
                                                       
Olika organisationsformer i redovisningen 5  
       
               
             
Fördjupad affärsredovisning 5  
       
               
             
Företagsbeskattning och bokslutsplanering 5  
       
               
             
Tillämpad affärsredovisning
()
                                                       
Lönebokföring och löneadministration 5  
       
               
             
Företagsanalys 5  
       
               
             
Affärssystem inom ekonomiförvaltningen 5  
       
               
             
Fördjupad ekonomiförvaltning
                                                       
Operativ redovisning 5    
         
                     
   
Auditing and Internal Control 5    
         
                     
   
Specialfrågor inom ekonomiförvaltning 5    
         
                     
   
03015000121869000000666663333300
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                         
   
Valfria studier
                                                       
00000000000001111.51.51111.51.511100
PRAKTIK
                                                       
Praktik 1 10                                                        
Praktik 2 10                                                        
Praktik 3 10      
           
                             
000100000001000000000000000055
EXAMENSARBETE
                                                       
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 59 56 35 10 33 26 22.4 33.6 14 21 10 16.5 16.5 9.7 9.7 9.7 12.7 12.7 12.2 12.2 12.2 8.5 8.5 8 8 8 5 5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Företagsekonomi h19, dagstudier, Jakobstad

Beskrivning

Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och bland profileringsmöjligheterna finns ekonomiförvaltning samt marknadsföring och visuell kommunikation.

Som utexaminerad besitter du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens som ger dig möjligheter att arbeta med expertuppgifter till exempel inom redovisning och marknadsföring. Ditt yrke kan till exempel vara ekonomiansvarig, controller, marknadsföringschef eller banktjänsteman. Du kan naturligtvis också bli egen företagare.