Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till sjukskötare > Sjukskötare (YH) h22, dagstudier, Vasa, Psykiatrisk vård

Sjukskötare (YH) h22, dagstudier, Vasa, Psykiatrisk vård

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk
                                                       
Introduktion till högskolestudier och kommunikation 4
     
           
                             
Finska 3
     
           
                   
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3
     
           
                   
73004330000221111.51.50000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Grunder i vård
                                                       
Sjukskötarens profession 6
     
           
                             
Vårdens grunder 6
     
         
                       
Människans fysiologi och anatomi 4
     
         
                       
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi 4
     
         
                       
Läkemedelsbehandling 1 3
     
         
                       
Första hjälp och katastrofberedskap 2
     
         
                       
Hälsofrämjande vård
                                                       
Grunder för hälsofrämjande vård 3
     
         
                       
Hälsofrämjande vård i olika åldrar 5  
       
               
             
Klinisk vård
                                                       
Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 4
     
         
                       
Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 5
     
         
                       
Inremedicinsk och kirurgisk vård 3 5  
       
               
             
Perioperativ vård 3  
       
               
             
Palliativ vård och vård vid livets slutskede 2  
       
               
             
Läkemedelsbehandling 2 2
     
         
                       
Klinisk farmakologi 2  
       
               
             
Kliniska vårdåtgärder, klinisk diagnostik och strålskydd 5  
       
               
             
Grunderna i vaccinationskunskap och infektionssjukdomar 3  
       
               
             
Gerontologi och akut geriatrisk vård 4  
       
               
             
Pediatrisk vård 5  
       
               
             
Mental- och missbrukarvård 6  
       
               
             
Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras 3
     
         
                       
Vårdbedömning och hälsoteknologi 3    
         
                     
   
Utvecklingsinriktad vård
                                                       
Forskningsmetodik och vårdteori 7    
         
                     
   
Ledarskap, entreprenörskap och innovation 3    
         
                     
   
Alternativa yrkesstudier
()
                                                       
Entreprenörskap och interprofessionalitet 3    
         
                     
   
Psykiatrisk vård
                                                       
Vårdbedömning inom psykiatrisk vård 3    
         
                     
   
Evidensbaserad fördjupad psykiatrisk vård 6    
         
                     
   
Välfärdsteknologi inom psykiatrisk vård 3      
           
                             
424025322.319.716241015311.211.26.66.66.688888555551.51.5
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete 1 3    
         
                     
   
Examensarbete 2 6    
         
                     
   
Examensarbete 3 6    
         
                     
   
00150000069000000000003333300
PRAKTIK
                                                       
Praktik inom sjukskötarens arbetsområden
                                                       
Praktik: Grundvård 7
       
             
                       
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 10  
       
               
             
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 10  
       
               
             
Praktik: Primärvård 9    
         
                     
   
Praktik: Mental- och missbrukarvård 9    
         
                     
   
Praktik: Valbar kontext 1 6  
       
                 
         
Praktik: Valbar kontext 2 9    
         
                       
Praktik: Alternativa yrkesstudier 15      
           
                             
72325.519.5078151213.519.5002.332.332.3344555664.54.54.59.759.75
Studiepoäng per period / termin / läsår 56 66 66 23 26.3 29.7 27 39 28 38 23 13.2 13.2 9.6 9.6 9.6 13.5 13.5 13 13 13 14 14 13 13 13 11.5 11.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Sjukskötare (YH) h22, dagstudier, Vasa

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer (OSCE= Objective Structured Clinical Examination) och handledda kliniska studier på utvecklingsavdelning och övriga handledda kliniska studier som även kan förverkligas som projekt.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna kan delvis vara förlagda till annan ort än hemorten och studieorten.