Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, ingenjör > Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör), h20, dagstudier, Vasa, Produktion

Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör), h20, dagstudier, Vasa, Produktion

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                       
                             
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
           
                             
Grundläggande företagsekonomi 3
       
               
                             
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Teknik grundstudier 2
                           
               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3  
       
                   
                         
Mekanik 5
       
               
                             
Ellära 3    
         
                         
               
Svenska för ingenjörer 3  
         
                     
                   
Teknik grundstudier 3
                       
                   
Differentialekvationer 3  
       
                   
                         
English for Working Life 3  
         
                     
                   
Hydromekanik och värmelära 4
       
               
                             
Suomi 2
     
             
                                   
Allmän energiteknik 3  
         
                     
                   
Teknik grundstudier 4
                                 
         
         
Technical English for Engineers 3    
         
                         
               
Työelämän suomi 4  
       
                   
                         
Teknisk rapportering 3    
           
                           
         
Kemi 3    
         
                         
               
291912012.516.5109930011.911.910.710.710.712.312.35.75.75.76.66.63.23.23.200000
YRKESSTUDIER
                                                               
Projektering
                                                               
Byggnadsinformation 3
     
           
                             
CAD 3
     
             
                                   
Byggnadsplanering 3
       
               
                             
Grunder i infrabyggande 4
       
               
                             
Byggteknik 1
                       
                             
Geoteknik 4
     
             
                                   
Betongteknologi 1 5
     
             
                                   
Grunder i byggstatik 4
       
               
                             
Byggfysik 1
                                 
                   
Byggfysikens grunder 3  
       
                   
                         
Byggfysik 2 3  
         
                     
                   
Betongteknologi 2 3  
         
                     
                   
Betongkonstruktion 1 4  
       
                   
                         
Byggnadsekonomi 1
                                 
         
         
Mätningsteknik och fastighetssystemet 4    
           
                           
         
Byggnads- och miljörätt 3    
         
                         
               
Byggnadsekonomi 1 3  
       
                   
                         
Produktionsteknik 1 4  
       
                   
                         
Konstruktionsteknik 1
                                 
                   
Stålkonstruktion 1 2  
         
                     
                   
Träkonstruktion 1 3  
         
                     
                   
Hållfasthetslära för bygg 4  
       
                   
                         
Grundkonstruktioner 3  
       
                   
                         
Byggfysik 2
                                           
         
Inomhusklimat och byggnadsfysikaliska mätningar 5    
           
                           
         
Husteknik 3    
         
                         
               
Energieffektiv sanering 5    
         
                         
               
Byggnadsekonomi 2
                                           
Fastighetsekonomi 3    
         
                         
               
Byggnadsekonomi 2 3    
         
                         
               
BIM 3      
             
                                 
Profilering produktion: Produktionsteknik
                       
                   
   
Tid- och resursplanering 5      
             
                                 
Kostnadskalkylering 3    
         
                         
     
Ledarskap och arbetsrätt 5
     
             
                                   
Produktionsteknik 2 5      
             
                                 
Företagsförlagd utbildning: produktion
                                                     
     
Företagsförlagd utbildning, produktion 1 15      
           
                               
     
313227.529.518.512.521111710.516.51315.515.56.36.36.320.320.37.87.87.812.912.910.810.810.816.916.97.17.17.1
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                                                     
     
PRAKTIK
                       
         
   
         
Praktik 1 10
     
           
                             
Praktik 2 10  
         
                     
                   
Praktik 3 10    
           
                           
         
101010055010010007.57.51.71.71.7006.76.76.7006.76.76.77.57.5000
EXAMENSARBETE
                                                         
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000101010
Studiepoäng per period / termin / läsår 70 61 49.5 44.5 36 34 31 30 26 23.5 16.5 28 34.9 34.9 18.7 18.7 18.7 32.6 32.6 20.2 20.2 20.2 19.5 19.5 20.7 20.7 20.7 24.4 24.4 17.1 17.1 17.1

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör), h20, dagstudier, Vasa

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas ingenjörer för olika uppgifter inom byggnads- och samhällsteknik. Primärt fokus är på konstruktionsplanering och byggnadsproduktion (arbetsledning). Man kan också rikta in sina studier på arbetsledning inom infrabyggande (t.ex. vägbyggnad och kommunalteknik). Övriga typiska uppgifter för byggnadsingenjörer är byggskade- och konditionskartläggning, byggprojektering, fastighetsekonomi och -förvaltning, tjänstemannauppgifter i stat eller kommun.

Utbildningen bygger på tillämpad naturvetenskap men yrket i sig handlar ofta om att leda människor och projekt. Ledarskap och ekonomi spelar en stor roll. Byggnadsingenjörsutbildningen har en mera jämn könsfördelning och byggnadsindustrin har ett uttalat intresse av att arbeta för kvinnor möjligheter att verka i branschen.

Utbildningen innehåller ett stort inslag av praktik och företagsförlagd utbildning, vilket gagnar de studerandes möjligheter att etablera sig snabbt i yrkeslivet och kunna utföra det som krävs. En styrka i utbildningen är att man har goda möjligheter att få jobb i företag som behöver språkkunniga ingenjörer och arbetar med export. Erfarenheterna har visat att utbildningen har gett goda färdigheter för att starta egna företag i byggbranschen, och att leda dem.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar och övningsuppgifter. Studieplan kan flexibelt anpassas individuellt med kurser från andra utbildningar och utlandsstudier. Generellt innehåller utbildningen grundstudier, fackämnen, praktik och valfria kurser. Digital kompetens spelar en betydande roll, men också matematik och en god förståelse av byggfysik, samt projektledning och kommunikation i multidisciplinärt samarbete. Utbildningens innehåll anpassas enligt nya krav och behov, t.ex. gällande energieffektivitet, digital projektstyrning eller byggmaterial.