Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, ingenjör > Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör) h21, dagstudier, Ekenäs, Konstruktionsplanering

Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör) h21, dagstudier, Ekenäs, Konstruktionsplanering

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Språk och kommunikation
                                                               
Svenska 3
     
               
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
                 
                               
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3    
           
                             
           
Forskningsmetodik 3    
           
                           
           
Statistik, dokumentation och skrivande 3      
           
                               
     
Byggprojekt och företagande
                                                               
Projekt i träbyggnadsteknik 6
     
             
                                   
Starta och driva eget byggföretag 3    
           
                             
           
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                     
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Matematik
                                                               
Funktioner och ekvationer 1 3
     
               
                                   
Geometri och vektorer 3
       
               
                                 
Funktioner och ekvationer 2 3
       
                 
                               
Tillämpad differential- och integralkalkyl 3  
       
                   
                           
Linjär algebra 3  
         
                     
                       
276931893309306.511.536030300001.57.501.51.5000
YRKESSTUDIER
                                                               
Grunder i byggnadsteknik
                                                               
Konstruktionsmaterial och -teknik 5
     
             
                                   
Betongteknik 5
       
               
                               
Byggnadsritning i AutoCAD 3
       
                 
                               
Konstruktionsplaneringens grunder 3
       
               
                                 
Grunder i arbetarskydd och byggjuridik 3
     
             
                                   
Grunder i fysik för byggbranschen 3
       
                 
                               
Grunder i VVS- och husteknik 3
     
               
                                   
Bostadshus och offentliga byggnader
                                                               
Digitala verktyg för projektering i 3D 3  
       
                     
                         
Byggnadsplanering 3  
       
                   
                           
Geoteknik 3  
       
                   
                           
Grundbyggnad 3  
         
                     
                       
Betong- och murade konstruktioner 1 5  
       
                   
                         
Träkonstruktioner 1 3  
         
                       
                     
Stålkonstruktioner 1 5  
         
                       
                     
Kostnadsberäkning 3  
       
                   
                           
Livscykelanalys för byggnader 3  
         
                       
                     
Inomhusklimat och sunda hus 3  
         
                       
                     
Byggnadsfysik för bostadsproduktion 3  
         
                     
                       
Byggnadskemi 3  
         
                     
                       
254000111417230000475.58.5011.55.591400000000000
INRIKTNING
()
                                                               
Projektering av krävande konstruktioner
                                                               
Projektstyrning och kvalitetssäkring 3    
         
                         
                 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 3    
         
                           
               
Betongarbeten 3    
         
                         
               
Grundkonstruktioner 6      
           
                               
     
Betongkonstruktioner 2 6    
         
                         
               
Träkonstruktioner 2 6      
             
                                 
 
Stålkonstruktioner 2 6    
           
                           
           
Jordmekanik 3      
           
                               
     
International Construction Engineering 3      
             
                                   
 
Förnybar energi 3      
             
                                 
 
Företagsförlagd projektering 8    
           
                           
             
Grunder i byggnadsmekanik
                                                               
Byggnadsmekanik 1 5  
       
                     
                         
Hållfasthetslära 1 5  
         
                     
                     
Krävande byggnadsmekanik och -fysik
                                                               
Byggnadsmekanik 2 3    
           
                             
           
Hållfasthetslära 2 3    
         
                         
                 
Byggnadsfysik i projektering 3      
           
                               
       
Byggnadsvård
                                                               
Fastighetsinventering och underhållsplan 3    
         
                           
               
Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar 3    
         
                           
               
010412400552417121200000052.52.5010.513.511607.54.54.57.50
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Praktik 1 10
       
                   
                             
Praktik 2 10  
         
                         
                   
Praktik 3 10    
           
                               
         
10101000100100100000001000001000001000000
VALFRIA STUDIER 10                                                      
 
Valfria studier 10 sp
(Välj studier 10 sp)
                                                               
Valfria studier 10 sp 10      
           
                             
 
000100000005500000000000000055550
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15      
           
                             
   
0001500000010500000000000000055500
Studiepoäng per period / termin / läsår 62 66 60 52 29 33 25 41 24 36 30 22 10.5 18.5 8.5 14.5 10 14.5 10.5 14.5 16.5 10 10.5 13.5 12.5 13.5 10 19 16 14.5 12.5 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör) h21, dagstudier, Ekenäs

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas ingenjörer för många olika arbetsuppgifter relaterade till byggande och en hållbar utveckling av samhällets byggda miljö.

Byggingenjörsyrket är teknikfokuserat men också människonära i.o.m. att arbetet huvudsakligen alltid utförs i samarbete med många andra yrkesgrupper involverade i gemensamma projekt. Målsättningen med byggande och renovering och vård av byggnader är att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö och främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.

Förutom byggteknik och –material och VVS- och husteknik för sunda hus, innehåller studierna bl.a. ekonomi, miljöaspekter, ledarskap, projektarbete och individuellt arbete samt hållbarhet i byggande och samhällsutveckling.

I denna ingenjörsutbildning fördjupar sig studerande antingen i inriktningen KONSTRUKTIONSPLANERING eller VVS-PLANERING.

Konstruktionsplanering är frågan om att projektera dvs skapa och dimensionera de byggnadstekniska lösningarna som möjliggör både vanliga mindre och stora ståtliga byggnader i såväl betong stål som trä.

VVS-planering är frågan om att projektera VVS- och husteknik och automation i byggnaderna för att försäkra sig om att det blir sunda hus med gott inomhusklimat och tekniskt korrekt samt ekologiskt hållbart hanterat vatten och avlopp.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar och övningsuppgifter både i grupp och självständigt. Det ingår också exkursioner och obligatorisk praktik och företagsförlagda studier för alla ingenjörsstuderande i ledande konsultföretag i branschen. Delvis ingår det också virtuella studier. De företagsförlagda studierna är i regel förlagda till huvudstadsregionen eller andra storstäder.

Det centrala inom studierna är att de förbereder dig för att inom byggbranschen ha en central roll för att skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle. Frågor kopplade till hållbarhet och ett klimatsmartare samhälle är inkluderade i många av våra kurser, ibland som centralt innehåll, ibland som en inramning. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling enligt AGENDA 2030 är nummer 3 (God hälsa och välbefinnande), 11 (Hållbara städer och samhällen), 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) mest centrala i vår utbildning. Även speciellt målsättningarna 6 (Rent vatten och sanitet för alla), 7 (Hållbar energi för alla), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) behandlas i våra kurser.

Kännetecknande för byggingenjörsyrket är att du får jobba långsiktigt med frågor av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. Resultatet av arbetet är bestående i många årtionden.

Lärandemål

Den studerande lär sig tillräckliga kunskaper inom byggnads- och samhällsteknik för att förstå och behärska ingenjörsarbetsuppgifter inom byggnadsplanering och -produktion, utveckling av byggande, konstruktionsplanering, ledning av byggprojekt och ekonomiskt tänkande. Den studerande förstår sin centrala roll att som ingenjör inom byggbranschen skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle.

Den studerande förstår och behärskar ingenjörsarbetsuppgifter både för nybyggande och hur man kan förbättra energieffektiviteten och utgående från cirkulär ekonomi hållbart utveckla den redan byggda miljön under hela dess livscykel med hjälp av bla byggnadsinformationsmodeller.

Den studerande kan som sin inriktning välja antingen KONSTRUKTIONSPLANERING eller VVS-PLANERING.

Inom inriktningen KONSTRUKTIONSPLANERING lär sig den studerande att förstå och behärska krävande konstruktionsplanering av betong, trä och stålkonstruktioner för att skapa och dimensionera de byggnadstekniska lösningarna som möjliggör stabila, säkra, sunda och ekologiskt hållbara byggnader.

Inom inriktningen VVS-PLANERING lär sig den studerande att förstå och behärska krävande planering av VVS- och husteknik samt automation i byggnaderna för att försäkra sig om att det blir sunda hus med gott inomhusklimat och tekniskt korrekt samt ekologiskt hållbart uppvärmnings-, kylnings- vattenförsörjnings- och ventilationssystem.

Konstruktionsplanering

Inriktningen innehåller de kurser, som i kombination med ingenjör YH-examen inom byggnads- och samhällsteknik, ger kompetens som krävs för behörighet för krävande projeketeringsuppgifter inom utformande av bärande konstruktioner i betong trä och stål.