Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, ingenjör > Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör), h22, dagstudier, Vasa, Konstruktionsplanering

Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör), h22, dagstudier, Vasa, Konstruktionsplanering

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
             
                                   
Grundläggande företagsekonomi 3  
         
                     
                   
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3
       
               
                             
Svenska för ingenjörer 3  
         
                     
                   
Mekanik 3
     
           
                             
Teknik grundstudier 3
                                                               
Hydromekanik och hydrologi 4  
       
                   
                         
English for Working Life 3
       
               
                             
Suomi 2  
         
                     
                   
Differentialekvationer 3  
         
                     
                   
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3  
       
                   
                         
Työelämän suomi 4
     
             
                                   
Teknisk rapportering 3    
           
                           
         
Kemi 3    
         
                         
               
28186017.510.571133008.88.83.53.53.53.53.53.73.73.71.51.511100000
YRKESSTUDIER
                                                               
Projektering
                                                               
Byggnadsplanering 3
     
           
                             
Grunder i infrabyggande 4
       
               
                             
Byggnadsinformation 3
       
               
                             
CAD 3
     
             
                                   
Byggteknik 1
                       
                             
Geoteknik 4  
       
                   
                         
Grunder i byggstatik 5
       
               
                             
Betongteknologi 1 5
     
             
                                   
Byggfysik 1
                                 
                   
Byggfysikens grunder 3  
       
                   
                         
Byggfysik 2 3    
         
                         
               
Betongteknologi 2 3  
       
                   
                         
Betongkonstruktion 1 4  
         
                     
                   
Byggnadsekonomi 1
                                 
         
         
Byggnads- och miljörätt 3    
           
                           
         
Produktionsteknik 1 4  
     
 
               
     
               
Byggnadsekonomi 1 3  
       
                 
                   
Mätningsteknik och fastighetssystemet 4    
         
                         
               
Konstruktionsteknik 1
                                 
               
Stålkonstruktion 1 2    
         
                         
               
Träkonstruktion 1 3  
         
                     
                   
Hållfasthetslära för bygg 5  
       
                   
                         
Grundkonstruktioner 3  
         
                     
                   
Byggfysik 2
                                           
         
Inomhusklimat och byggnadsfysikaliska mätningar 5    
           
                           
         
Husteknik 3    
           
                           
         
Energieffektiv sanering 5    
         
                         
               
Byggnadsekonomi 2
                                           
BIM-projektering 3      
           
                             
Byggnadsdokument 3      
             
                                 
Fastighetsekonomi 3    
           
                           
         
Byggnadsekonomi 2 3    
         
                         
               
Profilering konstruktion: Konstruktionsteknik 2
                                 
Stålkonstruktion 2 2    
         
                       
         
Stålkonstruktion 3 6      
           
                               
     
Byggnadsstabilitet och FEM 3    
           
                           
         
BIM för konstruktionsplanering 4      
             
                                 
Profilering konstruktion: Konstruktionsteknik 3
                                                     
Fördjupad byggnadsmekanik 6      
           
                               
     
Betongkonstruktion 2 6      
           
                               
     
Träkonstruktion 2 6      
           
                               
     
232938379.513.517.511.520182710886.76.76.718.818.88.28.28.217.617.612.112.112.120.420.47.97.97.9
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                                                     
     
PRAKTIK
                       
         
   
         
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1 10
     
           
                             
Praktik 2 10  
       
                 
                   
Praktik 3 10    
         
                       
         
1010100555555007.57.51.71.71.72.52.55552.52.55557.57.5000
EXAMENSARBETE
                                                         
Examensarbete 15      
           
                             
000150000007.57.50000000000000003.753.757.57.57.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 61 57 54 52 32 29 29.5 27.5 28 26 35 18 24.3 24.3 11.9 11.9 11.9 24.8 24.8 16.9 16.9 16.9 21.6 21.6 18.1 18.1 18.1 31.9 31.9 15.9 15.9 15.9

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör), h22, dagstudier, Vasa

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas ingenjörer för olika uppgifter inom byggnads- och samhällsteknik. Primärt fokus är på konstruktionsplanering och byggnadsproduktion (arbetsledning). Man kan också rikta in sina studier på arbetsledning inom infrabyggande (t.ex. vägbyggnad och kommunalteknik). Övriga typiska uppgifter för byggnadsingenjörer är byggskade- och konditionskartläggning, byggprojektering, fastighetsekonomi och -förvaltning, tjänstemannauppgifter i stat eller kommun.

Inom utbuildningen eftersträvas kunskap om socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar, med betoning på hållbart byggande, jämlikhet, samt effektiv, cirkulär ekonomi.

Utbildningen bygger på tillämpad naturvetenskap men yrket i sig handlar ofta om att leda människor och projekt. Ledarskap och ekonomi spelar en stor roll. Byggnadsingenjörsutbildningen har en mera jämn könsfördelning och byggnadsindustrin har ett uttalat intresse av att arbeta för kvinnor möjligheter att verka i branschen.

Utbildningen innehåller ett stort inslag av praktik och företagsförlagd utbildning, vilket gagnar de studerandes möjligheter att etablera sig snabbt i yrkeslivet och kunna utföra det som krävs. En styrka i utbildningen är att man har goda möjligheter att få jobb i företag som behöver språkkunniga ingenjörer och arbetar med export. Erfarenheterna har visat att utbildningen har gett goda färdigheter för att starta egna företag i byggbranschen, och att leda dem.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar och övningsuppgifter. Studieplan kan flexibelt anpassas individuellt med kurser från andra utbildningar och utlandsstudier. Generellt innehåller utbildningen grundstudier, fackämnen, praktik och valfria kurser. Digital kompetens spelar en betydande roll, men också matematik och en god förståelse av byggfysik, samt projektledning och kommunikation i multidisciplinärt samarbete. Utbildningens innehåll anpassas enligt nya krav och behov, t.ex. gällande energieffektivitet, digital projektstyrning eller byggmaterial.

Lärandemål

Den studerande lär sig tillräckliga kunskaper inom byggnads- och samhällsteknik för att förstå och behärska ingenjörsarbetsuppgifter inom byggnadsplanering och -produktion, utveckling av byggande, konstruktionsplanering, ledning av byggprojekt och ekonomiskt tänkande. Den studerande förstår sin centrala roll att som ingenjör inom byggbranschen skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle.

Den studerande förstår och behärskar ingenjörsarbetsuppgifter både för nybyggande och hur man kan förbättra energieffektiviteten och utgående från cirkulär ekonomi hållbart utveckla den redan byggda miljön under hela dess livscykel med hjälp av bla byggnadsinformationsmodeller.

Den studerande kan som sin inriktning välja antingen KONSTRUKTIONSPLANERING eller PRODUKTION

I KONSTRUKTIONSPLANERING lär den studerande sig att förstå och behärska krävande konstruktionsplanering av betong, trä och stålkonstruktioner.

Inom inriktningen PRODUKTION lär sig den studerande att förstå och behärska planering och ledning av byggprojekt och –arbeten.