Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i konst, foto och design > Formgivare (YH), Grafisk design, h 20, dagstudier

Formgivare (YH), Grafisk design, h 20, dagstudier

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Allmänna studier
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
         
                     
                   
Branschspecifika studier
                                                               
Konsthistoria 1 3
       
               
                             
Kulturkunskap 3
     
             
                                   
Konsthistoria 2 3  
       
                   
                         
Nutidskonst och design 3  
         
                     
                   
Forskningsmetodik 3      
           
                             
Entreprenörskap 1 3    
         
                         
               
Entreprenörskap 2 3    
           
                           
         
159639636331.51.54.54.52221.51.52221.51.51110.80.80.50.50.5
YRKESSTUDIER
                                                               
Yrkesstudier, gemensamma
                                                               
Visuell kommunikation 6
     
           
                             
Teckning 1 3
       
               
                             
Foto & designhistoria 3
       
               
                             
Foto & bildbehandling 3
     
             
                                   
Digital bildbehandling 1 3
       
               
                             
Grunderna i LayOut 3
       
               
                             
3D-visualisering 3
       
               
                             
Rörlig bild, kamera & editering 3
       
               
                             
Verkstadspasset 3
     
             
                                   
Grunderna i vektorgrafik 3
     
             
                                   
Studiofotografering 3
     
             
                                   
Fotografiskt uttryck I 3
       
               
                             
Bildjournalistik 1 3
     
             
                                   
Litteraturkurs 3
       
               
                             
Introduktion till branschen 1 6
     
             
                                   
Introduktion till branschen 2 6
       
               
                             
Projekt 9  
         
                     
                   
Presentationsportfolio 3      
             
                                 
Presentationsportfolio 3                                                                
Arbetslivskontakt 1 3  
       
                   
                         
Arbetslivskontakt 2 3    
         
                         
               
Yrkesstudier, grafisk design
                                                               
Introduktion till grafisk design 6  
       
                   
                         
Grafiskt uttryck och typografi 3  
       
                   
                         
Digitala verktyg och program 1 3  
       
                   
                         
Digitala verktyg och program 2 3  
         
                     
                   
Portfolio 1 3  
       
                   
                         
Typografi 1 3  
       
                   
                         
Teckning 2 3  
         
                     
                   
Informationsdesign 3  
         
                     
                   
Webbdesign 1 3  
         
                     
                   
Interaktion och animation 3    
           
                           
         
Illustration 3    
           
                           
         
Grafisk produktion 1 3  
       
                   
                         
Grafisk produktion 2 3    
         
                         
               
Grafisk produktion 3 3    
           
                           
         
Grafisk designhistoria 2 3    
           
                           
         
Visuell identitet 3    
           
                           
         
Boken 3    
           
                           
         
Typografi 2 3    
           
                           
         
Webbdesign 2 6    
         
                         
               
Entreprenörskap 3 3    
           
                           
         
Profilering 1 3    
           
                           
         
Profilering 2 6      
           
                               
     
Individuellt projekt 1 6                                                                
Fördjupningsprojekt 1 6      
           
                               
     
Fördjupningsprojekt 2 6      
           
                               
     
Fördjupningsprojekt 3 6      
             
                                 
57453927243324211227189121211111112127776699999333
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 9 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Praktik 1, Grafisk design 3  
         
                     
                   
Praktik 2, Grafisk design 6    
         
                         
               
Praktik 3, Grafisk design 6    
         
                         
               
Praktik 4, Grafisk design 6      
           
                               
     
Praktik 5, Grafisk design 9      
           
                               
     
03121500031201500000000111660007.57.5000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000555
Studiepoäng per period / termin / läsår 72 57 57 60 33 39 27 30 27 30 34.5 25.5 16.5 16.5 13 13 13 13.5 13.5 10 10 10 13.5 13.5 10 10 10 17.3 17.3 8.5 8.5 8.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Målet med studierna inom grafisk design är att ge den studerande kunskap inom den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation.

Studierna fokuserar på att renodla det egna uttrycket och på att utveckla det tekniska kunnandet samt att lära den studerande ta ansvar för utfört arbete. Mycket tyngd läggs på generella kreativa övningar. Studerande får en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen som en kreativ och innovativ problemlösningsprocess. Målet med studierna är att utvecklas till professionell formgivare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.

Studerande lär sig presentera sina idéer visuellt, skriftligt och muntligt. Under praktikperioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare eller på designbyråer.
Studierna innehåller bl.a. typografi, kommunikationslära, Design Management, teckning, komposition, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration, informationsplanering och branding.

Praktiska tillämpningar varvas med teoretiska studier inom alla grafiska områden inom formgivning. En stor del av studierna är projektbaserade, vilket ger en god inblick i yrket samt goda kontakter till arbetslivet.

Praktikperioderna omfattar ungefär 20 arbetsveckor och under perioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare eller på designbyråer.

Du kan till stor del personifiera din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser från de andra profileringarna så att du får den utbildning inom visuell kommunikation, design, foto och konst som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Efter en examen inom grafisk design kan utexaminerade arbeta med bl.a. konceptplanering och formgivning av tryckt material, reklam, webb och förpackningar, antingen som egen företagare eller grafiker på en reklam- eller mediabyrå.

Studerande har möjlighet att vara medlem i den riksomfattande föreningen för grafiska designer, Grafia ry. (Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry / Grafia − Association of Visual Communication Designers in Finland) som juniormedlemmar.

Lärandemål

Målet med studierna inom grafisk design är att ge den studerande kunskap inom den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation.