Studieguide
Startsida > Dagstudier > Degree Programme in Information Technology > Information Technology, 2023, full-time studies

Information Technology, 2023, full-time studies

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PREVIOUS DEGREE STUDIES
                                                               
Core studies in Engineering at the Home University 100                                                                
Practical training Bridge Studies 20                                                                
00000000000000000000000000000000
CORE STUDIES
                                                               
Engineering Core Studies 4
                                                               
Technical English for Engineers 3    
         
                       
         
Technical Documentation 3    
         
                       
         
Language study 4    
         
                       
         
001000000460000000000002222200000
PROFESSIONAL STUDIES
                                                               
Devops
                                                               
Database Technology 3    
         
                         
               
Programming Front End 4    
         
                         
               
Programming Back End 4    
         
                         
               
Introduction to Azure and Devops 4    
         
                         
               
Programming project 4    
           
                           
         
Web Application Development 4    
           
                           
         
Mobile Application Development 4    
           
                           
         
Architecture and Devops CI/CD 4    
           
                           
         
Full-stack project 4    
           
                           
         
Graphical programming
                                                               
3D Design and modelling 5      
           
                               
     
3D game engine programming 5      
           
                               
     
Business data visualization 5      
             
                                 
AI, Big Data and Cybersecurity
                                                               
AI programming 5      
           
                               
     
Cyber security 5      
           
                               
     
IoT systems 5      
           
                               
     
Data Management 5      
             
                                 
Big data 5      
             
                                 
00354000001520251500000000007.57.56.76.76.712.512.5555
ELECTIVE COURSES
(Välj studier 10 sp)
                                           
PRACTICAL TRAINING
                                                               
Practical training 3 10    
           
                           
         
001000000010000000000000114.34.34.311111
THESIS
                                                               
Examensarbete 15      
             
                                 
0001500000001500000000000000000555
Studiepoäng per period / termin / läsår 0 0 55 55 0 0 0 0 19 36 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5 10.5 13 13 13 13.5 13.5 11 11 11

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Målet med utbildningen är att studerande lär sig behärska IT-branschens nyaste och viktigaste tekniker.

Under studietiden lär sig studerande hantera IT-begrepp, göra behovsanalyser och konstruera nya innovativa lösningar utgående från reella behov. Genom att kombinera teori och praktik arbetar studerande med problemlösning genom att själva, eller i grupper, planera och konstruera IT-lösningar på problem. Fokus ligger på webbapplikationer och mobila applikationer men utbildningen ger också kompetenser för att skapa lösningar för inbyggda system och arbetsstationer. De två första åren avläggs grundstudier och gemensamma yrkesstudier. Specialiseringen sker det tredje och fjärde året.

Hållbar utveckling är grunden för vår framtid. Därför är frågor kopplade till hållbarhet inkluderade i många av våra kurser, ibland som centralt innehåll, ibland som en inramning. Av FN:s 17 mål för hållbar utveckling är nummer 7 (Hållbar energi för alla), 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) och 12 (Hållbar konsumtion och produktion) centrala i vår utbildning. Även målsättningarna 5 (Jämställdhet), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa klimatförändringarna) behandlas i våra kurser.

Lärandemål

Målet med utbildningen är att studerande lär sig behärska IT-branschens nyaste och viktigaste tekniker. Under utbildningen utvecklar studerande ett professionellt sätt att förstå informationsteknik och hur tekniken används i vårt teknologiska samhälle.

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår bland annat matematik, fysik, språk och ekonomi. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. De fördjupade yrkesstudierna fokuserar på programmering och begreppet DevOps. DevOps är en metod som förenar själva programmeringen och programvaruutvecklingen till en kontinuerlig process.