Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i företagsekonomi > Företagsekonomi h21, dagstudier, Vasa

Företagsekonomi h21, dagstudier, Vasa

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Tradenomens basfärdigheter
                                                       
Introduktion till högskolestudier 1
     
           
                             
Projekthantering 2
       
             
                       
IT-verktyg 5
     
           
                             
Svenska för affärslivet 3
     
           
                             
Forskningsmetodik 4    
           
                         
   
Kommunikationsfärdigheter
                                                       
Företagskommunikation 3  
         
                   
             
Suomi 2
     
           
                             
Liike-elämän suomi 4  
         
                   
             
Business English 1 3
       
             
                       
Business English 2 3    
         
                       
         
Företagets finansiella omgivning
                                                       
Handelsmatematik 3
     
           
                             
Finansmatematik 3
       
             
                       
Statistik 3    
         
                       
         
Ekonomiplanering 3
       
             
                       
Finansiering och investering 3  
         
                   
             
25101001411010640773.73.73.7003.33.33.3331.31.31.300
YRKESSTUDIER
                                                       
Affärskunnande 1
                                                       
Grunder i marknadsföring 5
     
           
                             
Bokföring och bokslut 5
       
             
                       
Entreprenörskapets grunder 5
     
           
                             
Affärskunnande 2
                                                       
Fördjupad marknadsföring 5  
       
                 
                   
Bildhantering och publicering 4
       
             
                       
Försäljning och kundbetjäning 3
       
             
                       
Nationalekonomi 3
       
             
                       
Juridik
                                                       
Handels- och bolagsrätt 6
     
           
                             
Arbetsrätt 3  
       
                 
                   
Skatterättens grunder 3  
         
                   
             
Marknadsrätt 3
       
             
                       
Leadership Tools
                                                       
Logistics and ERP 5  
       
                 
                   
Corporate Sustainability and Quality Management 5    
           
                         
   
Leadership and Organization 5    
         
                       
         
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Bokföring, bokslut och beskattning
                                                       
Olika organisationsformer i redovisningen 5  
       
                 
                   
Fördjupad affärsredovisning 5  
         
                   
             
Företagsbeskattning och bokslutsplanering 5  
         
                   
             
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Tillämpad affärsredovisning
                                                       
Lönebokföring och löneadministration 5    
         
                       
         
Företagsanalys 5    
         
                       
         
Affärssystem inom ekonomiförvaltningen 5    
           
                         
   
Profileringsstudier i ekonomiförvaltning: Fördjupad ekonomiförvaltning
                                                       
Operativ redovisning 5    
         
                       
         
Auditing and Internal Control 5  
         
                   
             
Specialfrågor inom ekonomiförvaltning 5  
         
                   
             
Profileringsstudier i internationell handel: Internationell affärsverksamhet
                                                       
Utrikeshandelsteknik 5  
       
                 
                   
Kulturkännedom och olika marknadsområden 4  
         
                   
             
Basics of EU-law 3  
         
                   
             
International Contract Law 3  
         
                   
             
Profileringsstudier i internationell handel: Företagets internationalisering
                                                       
Company Internationalization 5    
         
                       
         
Internationell finansiering 5    
           
                         
   
International Marketing 5    
           
                         
   
Profileringsstudier i internationell handel: Logistik
                                                       
Purchasing 3  
       
                 
                   
Praktisk transportplanering 6  
       
                 
                   
International Logistics 3  
         
                   
             
Supply Chain Management 3    
           
                         
   
Profileringsstudier i justitieförvaltning: Justitieförvaltning
                                                       
Offentlig upphandling 3    
         
                       
         
Skatterätt 3  
         
                   
             
Basics of EU-law 3  
         
                   
             
Administrativ finska 3    
         
                       
         
International Contract Law 3  
         
                   
             
3477540161832453123088666161615151515.515.57.77.77.700
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 15 sp)
                                                       
PRAKTIK
                                                       
Praktik 1 9
     
         
                       
Praktik 2 9  
       
               
             
Praktik 3 12    
         
                     
   
991203.65.43.65.44.87.201.81.81.81.81.81.81.81.81.81.82.42.42.42.42.400
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete 15                                                        
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 68 96 76 0 33.6 34.4 35.6 60.4 41.8 34.2 0 16.8 16.8 11.5 11.5 11.5 17.8 17.8 20.1 20.1 20.1 20.9 20.9 11.4 11.4 11.4 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen till tradenom ger studerande omfattande kunskaper inom företagsekonomi och är en utmärkt utgångspunkt för en karriär inom såväl företagsvärlden som den offentliga sektorn. Grundstudierna ger en bred företagsekonomisk bas och bland profileringsmöjligheterna finns ekonomiförvaltning, internationell handel samt språkbadsalternativet justitieförvaltning.

Som utexaminerad besitter du en bred företagsekonomisk yrkeskompetens som ger dig möjligheter att arbeta med expertuppgifter till exempel inom redovisning, utrikeshandel, logistik samt övriga sakkunnig- och förmansuppgifter, Ditt yrke kan till exempel vara ekonomiansvarig, controller, logisitkchef, transporplanerare, speditör eller banktjänsteman. Du kan naturligtvis också bli egen företagare.