Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i byggnads- och samhällsteknik, ingenjör > Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör) h19, dagstudier, Ekenäs

Byggnads- och samhällsteknik (ingenjör) h19, dagstudier, Ekenäs

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Språk och kommunikation
                                                               
Svenska 3
       
               
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
               
                                 
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
       
                   
                         
Forskningsmetodik 3    
           
                           
           
Statistik, dokumentation och skrivande 3      
           
                               
     
Byggprojekt och företagande
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
IKT 3
     
             
                                   
Byggprojekt av träkonstruktion 6
     
             
                                   
Starta och driva eget byggföretag 3    
           
                             
           
Matematik
                                                               
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                     
Geometri och vektorer 3
       
               
                                 
Funktioner och ekvationer 2 3
       
                 
                               
Tillämpad differential- och integralkalkyl 3  
       
                   
                           
Linjär algebra 3  
         
                     
                   
279631512630630967414.51.5111001.54.501.51.5000
YRKESSTUDIER
                                                               
Grunder i byggnadsteknik
                                                               
Geoteknik 3
       
                 
                               
Betongteknik 6
       
               
                               
Konstruktionsmaterial och teknik 6
     
             
                                   
Konstruktionsplaneringens grunder 3
       
               
                                 
Grunder i arbetarskydd och byggjuridik 3
     
             
                                   
Grunder i fysik för byggbranschen 3
       
               
                                 
Bostadshus
                                                               
Byggnadsfysik för bostadsproduktion 3  
         
                       
                     
Byggnadsplanering 3  
       
                     
                         
Byggnadsritning i AutoCAD 3  
       
                   
                           
Grundbyggnad 3  
         
                     
                       
Betong- och murade konstruktioner 1 6  
       
                   
                         
Träkonstruktioner 1 3  
         
                     
                       
Stålkonstruktioner 1 3  
         
                       
                     
Kostnadsberäkning 3  
       
                   
                           
Digitala verktyg för projektering i 3D 3  
         
                     
                       
Grunder i byggnadsmekanik
                                                               
Byggnadsstatik 3  
       
                     
                         
Byggnadsmekanik 1 3  
         
                     
                       
Hållfasthetslära 1 3  
         
                       
                     
Byggnadsvård och renovering
                                                               
Fastighetsinventering och underhållsplan 3    
         
                           
               
Livscykelanalys och investeringskalkyl 3    
           
                             
           
Byggnadstekniska och -fysikaliska mätningar 3    
         
                           
               
Inomhusklimat och husteknik 3    
           
                           
         
Byggnadskemi 3    
         
                         
                 
Betongarbeten 3    
         
                         
                 
24391809151821126004.54.59609912906614100000
INRIKTNING: KONSTRUKTIONSPLANERING
                                                               
Projektering av krävande konstruktioner
                                                               
Projektstyrning och kvalitetssäkring 3    
           
                             
           
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 3    
         
                           
               
Miljögeoteknik och jordmekanik 3    
           
                           
             
Grundkonstruktioner 6      
           
                               
     
Betongkonstruktioner 2 6    
         
                         
               
Träkonstruktioner 2 6    
           
                           
           
Stålkonstruktioner 2 6    
           
                           
           
Samhällsteknik och infrabyggande 3      
           
                               
     
International Construction Engineering 5      
             
                                   
Företagsförlagd projektering 9    
           
                           
             
Byggnadsmekanik och -fysik
                                                               
Hållfasthetslära 2 3    
         
                         
                 
Byggnadsfysik i projektering 3      
             
                                     
Byggnadsmekanik 2 3    
           
                           
         
0042170000123098000000000066191014.54.502.55.5
PRAKTIK
                                                               
Praktik
                                                               
Grundpraktik 1 3
       
                 
                             
Grundpraktik 2 12
       
                   
                             
Yrkespraktik 1 3  
         
                       
                   
Yrkespraktik 2 12  
         
                         
                   
15150001501500000001.513.50001.513.50000000000
VALFRIA STUDIER 10                                                                
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 66 63 66 20 24 42 24 39 24 42 12 8 13.5 10.5 16 11.5 14.5 13.5 10.5 13 11.5 14.5 12 12 21.5 18.5 2 6 6 0 2.5 5.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas ingenjörer för många olika arbetsuppgifter relaterade till byggande och en hållbar utveckling av samhällets byggda miljö.

Byggingenjörsyrket är teknikfokuserat men också människonära i.o.m. att arbetet huvudsakligen alltid utförs i samarbete med många andra yrkesgrupper involverade i gemensamma projekt.

Förutom byggteknik och –material innehåller studierna bl.a. ekonomi, miljöaspekter, ledarskap, projektarbete och individuellt arbete samt hållbarhet i byggande och samhällsutveckling. I denna ingenjörsutbildning fördjupar sig studerande i projekteringen av byggnader d.v.s. att skapa och dimensionera de byggnadstekniska lösningar som möjliggör både vanliga och stora ståtliga byggnader i såväl betong stål som trä.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar och övningsuppgifter både i grupp och självständigt. Det ingår också exkursioner och obligatorisk praktik och företagsförlagda studier för alla ingenjörsstuderande i ledande konsultföretag i branschen. Delvis ingår det också virtuella studier. De företagsförlagda studierna är i regel förlagda till huvudstadsregionen eller andra storstäder.

Det centrala inom studierna är att de förbereder dig för att inom byggbranschen ha en central roll för att skapa ett hållbart och klimatsmartare samhälle. Kännetecknande för byggingenjörsyrket är att du får jobba långsiktigt med frågor av avgörande betydelse för en hållbar utveckling. Resultatet av arbetet är bestående i många årtionden.