Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i maskin- och produktionsteknik > Maskin- och produktionsteknik, h19, dagstudier, Drifts- och energiteknik

Maskin- och produktionsteknik, h19, dagstudier, Drifts- och energiteknik

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
             
                                   
Grundläggande företagsekonomi 3
     
             
                                   
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3
       
               
                             
Mekanik 5
       
               
                             
Ellära 3
       
               
                             
Svenska för ingenjörer 3
       
               
                             
Teknik grundstudier 3
                                                               
Differentialekvationer 3  
         
                     
                   
English for Working Life 3  
         
                     
                   
Hydromekanik och värmelära 4  
         
                     
                   
Suomi 2  
         
                     
                   
Allmän energiteknik 3  
         
                     
                   
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3  
       
                   
                         
Työelämän suomi 4    
         
                         
               
Teknisk rapportering 3    
           
                           
         
Kemi 3
       
               
                             
351870152031543007.57.56.76.76.71.51.55552211100000
YRKESSTUDIER
                                                               
Maskintekniska grunder
                                                               
Ritteknik 3
     
             
                                   
3D-modellering 4
     
           
                             
Materialteknik 5
     
           
                             
Tillämpad maskinmatematik 3  
         
                     
                   
Konstruktionsteknik 1
                                                               
Tribologi 3  
       
                   
                         
Hållfasthetslära 1 3  
       
                   
                         
Hållfasthetslära 2 3    
         
                         
               
Maskinelement 1 3  
         
                     
                   
Maskinelement 2 3  
         
                     
                   
Ekonomi och näringsliv
                                                               
Kostnads- och investeringskalkyl 3  
       
                   
                         
Ledarskap och arbetsrätt 5    
         
                         
               
Ledningssystem 4    
           
                           
         
Arbetarskydd 3
       
               
                             
Alternativa studiehelheter
(Välj studier 3 kappaletta)
                                                               
Motorteknik
                                                               
Motorteknik 5    
         
                         
               
Motorlaborationer 5    
           
                           
         
Maskinlaborationer 5      
           
                               
     
Produktionsteknik
                                                               
Tillverkningsteknik 3
     
             
                                   
CNC-teknik 6  
       
                 
                   
Mätteknik 3  
       
                   
                         
Additiv tillverkning 3      
           
                             
Automationsteknik
                                                               
Hydraulik och pneumatik 5  
       
                   
                         
Styr- och reglerteknik 5    
         
                         
               
Maskinautomationslaborationer 5    
           
                           
         
Energiteknik
                                                               
Tillämpad termodynamik 4  
       
                   
                         
Strömning och värmetransport 3  
         
                     
                   
Energilaborationer 5  
       
                 
                   
Drift- och processekonomi 3      
           
                               
     
Valfria studier
(Välj studier 15 sp)
                                                               
Drift och underhållsmodul 1
                                                               
Underhållsteknik 4    
         
                         
               
VVS-teknik 5      
           
                             
Produktionssimulering 3    
           
                           
         
Kraftverksteknik 3    
           
                           
         
Drift- och underhållsmodul 2
                                                               
Service och driftsäkerhet 5      
           
                             
Robotik 4      
           
                               
     
Logistik 3    
           
                           
         
Robotik laborationer 3      
             
                                 
184445281082618222317.210.8552.72.72.7131366611117.77.77.78.68.63.63.63.6
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1 10
     
           
                             
Praktik 2 10  
         
                     
                   
Praktik 3 10    
           
                           
         
101010055010010002.52.51.71.71.7003.33.33.3003.33.33.300000
EXAMENSARBETE
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 63 72 62 28 30 33 29 43 26 36 17.2 10.8 15 15 11.1 11.1 11.1 14.5 14.5 14.3 14.3 14.3 13 13 12 12 12 8.6 8.6 3.6 3.6 3.6

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Maskin- och produktionsteknik, h19, dagstudier

Beskrivning

Utbildningens mål är att ge goda teoretiska och praktiska kunskaper som är anpassade till studerandes intressen och näringslivets behov. Den mångsidiga och breda utbildningen ger studerande stora valmöjligheter att utforma sin framtida karriär. Läroplanen förser den studerande med bredbasiga tekniska färdigheter inom inriktningsområden konstruktionsteknik, drift och energiteknik samt bil och transportteknik för att kreativt lösa och analysera tekniska problem. Hen skall ha förmåga att analysera problem ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Därtill utrustas den studerande med beredskap att lära ledarskap, organistionsutveckling, kommunikativa och etiska färdigheter för att verka inom globala nätverk.