Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning i produktionsekonomi > Produktionsekonomi, h21, dagstudier

Produktionsekonomi, h21, dagstudier

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Teknik grundstudier 1
                                                               
Introduktion till högskolestudier 1
     
             
                                   
Funktioner och ekvationer 1 3
     
             
                                   
Geometri och vektorer 3
     
             
                                   
Grundläggande företagsekonomi 3
       
               
                             
Tillämpade dataverktyg 5
     
             
                                   
Teknik grundstudier 2
                                                               
Funktioner och ekvationer 2 3
       
               
                             
Derivator och integraler 3
       
               
                             
Mekanik 5
     
           
                             
Ellära 3
       
               
                             
Svenska för ingenjörer 3
     
             
                                   
Teknik grundstudier 3
                                                               
Differentialekvationer 3  
       
                   
                         
English for Working Life 3  
         
                     
                   
Hydromekanik och värmelära 4  
       
                   
                         
Suomi 2  
         
                     
                   
Allmän energiteknik 3  
       
                   
                         
Teknik grundstudier 4
                                                               
Technical English for Engineers 3    
           
                           
         
Työelämän suomi 4    
         
                         
               
Teknisk rapportering 3    
         
                         
               
Kemi 3
       
               
                             
351510017.517.510573008.88.85.85.85.8551.71.71.73.53.511100000
YRKESSTUDIER
                                                               
Ekonomi och arbetsliv
                                                               
Kostnads- och investeringskalkyl 3  
       
                   
                         
Ledarskap och arbetsrätt 5    
         
                         
               
Ledningssystem 4    
           
                           
         
Arbetarskydd 3    
         
                         
               
Maskintekniska grunder
                                                               
Ritteknik 3
     
             
                                   
3D-modellering 4
     
           
                             
Materialteknik 5
     
           
                             
Produktutveckling och formgivning 5      
           
                               
     
Motorteknik
                                                               
Motorteknik 5    
         
                         
               
Hållfasthetslära 1 3  
       
                   
                         
Maskinelement 1 3  
         
                     
                   
Motorlaborationer 4    
           
                           
         
Alternativa studiehelheter
(Valitaan yksi)
                                                               
Produktionsteknik
                                                               
Tillverkningsteknik 3
     
             
                                   
CNC-teknik 6  
       
                 
                   
Mätteknik 3  
       
                   
                         
Additiv tillverkning 3      
           
                               
     
Energiteknik
                                                               
Tillämpad termodynamik 4  
       
                   
                         
Strömning och värmetransport 3  
       
                 
                   
Energilaborationer 5  
         
                     
                   
Drift- och processekonomi 3      
           
                               
     
Marknadsföring och försäljning
                                                               
Marknadsföring 5  
       
                   
                         
Exportmarknadsföring 4  
         
                     
                   
Teknisk försäljning 3      
           
                               
     
Kundanalytik 3      
             
                                 
Fördjupad ekonomi
                                                               
Fördjupad kostnads- och investeringskalkyl 3  
         
                     
                   
Bokföring 3
       
               
                             
Redovisning 3
       
               
                             
Företagsanalys 6      
             
                                 
Produktion
                                                               
Produktionsplanering 5    
         
                       
         
Inköp 4      
           
                               
     
Logistik 3    
           
                           
         
Produktionssimulering 3    
           
                           
         
Affärsutveckling
                                                               
Makroekonomi, globalisering och nätverk 4      
           
                               
     
Projektledning 4    
           
                           
         
Strategiskt ledarskap 3      
             
                                 
Cirkulär ekonomi och teknologiutvärdering 4      
             
                                 
2142363810.510.522.519.515.520.522165.35.33.53.53.511.311.36.56.56.57.87.86.86.86.811115.35.35.3
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 13 sp)
                                                               
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1 10
     
           
                             
Praktik 2 10  
         
                     
                   
Praktik 3 10    
           
                           
         
101010055010010002.52.51.71.71.7003.33.33.3003.33.33.300000
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15                                                                
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 66 67 56 38 33 33 32.5 34.5 22.5 33.5 22 16 16.6 16.6 11 11 11 16.3 16.3 11.5 11.5 11.5 11.3 11.3 11.1 11.1 11.1 11 11 5.3 5.3 5.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Läroplanen utgör ramverk för utbildningen i produktionsekonomi. Lärandemålen, kursernas mål, innehåll, metoder och bedömningskriterier beskrivs. Lärandet bygger på det stegvisa att den studerande först lär om faktakunskaper som stegvis byggs på så att den studerande utvecklar kunskap att tillämpa, reflektera, utveckla och värdera under studietiden med tanke på beslutsfattande i företag och andra organisationer.


Utbildningen i produktionsekonomi är kombinationen av tekniskt och ekonomiskt kunnande med sikte på karriärsmöjligheter inom industrin. Hen studerar kurser och kurshelheter inom matematik, teknik/teknologi, företagsekonomi, industriell marknadsföring, kundanalytik och teknisk försäljning, företagsanalys, produktionsplanering, logistik och nya teknologier. Entreprenörsandan fostras och belyser möjligheter både som anställd och som företagare nationellt och internationellt.