Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Automation Technology > Automation Technology 2020, Vasa

Automation Technology 2020, Vasa

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 1H 1V 2H 2V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
           
         
Dynamic Systems 5
 
     
               
Development of Control Systems 5
 
     
               
Linear and Nonlinear System Identification 5
 
     
               
Multivariable Control 5
   
       
         
Supervisory Systems 10
   
       
         
300151500151510101000000
MASTERS DEGREE THESIS
                     
     
Examensarbete 30  
   
           
     
03000300000003030000
Studiepoäng per period / termin / läsår 30 30 15 15 30 0 15 15 10 10 10 30 30 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Masterprogrammet är utformat för den professionella ingenjören som vill fördjupa sin kunskap och förståelse för metoder och möjligheter för modern automatisering och styrsystem. Studenterna kommer att studera automatisering och kontroll både på en teoretisk nivå och på praktisk nivå - lärande att designa, testa och implementera kontroll-, övervaknings- och automatiseringssystem. En särskild tonvikt läggs på att bredda kontroll- och automatiseringsvetenskapen till ett mer allmänt icke-tekniskt användningsområde.