Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Övriga valfria studier 2019-2020

Övriga valfria studier 2019-2020

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

YH09TU06 Internationellt tutorskap 2 1 sp
YH09TU04 Väntutorskap 2 1 sp
YH09TU05 PR-tutorskap 2 1 sp
VAL10235 Intensivkurs i entreprenörskap och marknadsföring 3 sp
VAL19001 Sociala komptenser som stöd för studierna 1 sp
VAL20006 Accelerator - Att bygga en kundinriktad affärsidé 3 sp
VAL20007 Videoinspelning och -redigering 1 sp