Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Övriga Öppna yh-studier 2020-2021

Övriga Öppna yh-studier 2020-2021

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

MK13AN05 Kreativt skrivande 3 sp
KU14VA01 Genusperspektiv på konsten 3 sp
LA10FM08 Fastighetsvärdering och -ekonomi 5 sp
VK20ES02 Entreprenörskap 2 6 sp
VAL20031 Projektarbete inom social- och hälsovård 2 sp
USS18HR01 HR-management 5 sp
VAL21021 Företagsekonomi för kulturbranschen 3 sp
VAL21007 Exploring the World of Digital Marketing Communication 5 sp
VAL21008 Digital Project Management in Practice 5 sp