Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2021-2022

Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2021-2022

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

VÅV18BV10 Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp
VÅV16BV11 Stödundervisning i immunologi och patologi 1 sp
VAL21031 Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken 5 sp
VÅÅ13VA07 Arbetsplatsförlagda studier 3 sp
USOÅ15V0416 Interkulturellt arbete med unga 5 sp
VAL20017 Ungdom, kön och genussensitivt arbete 5 sp
VAL21015 Arbetsplatsförlagda studier 5 sp
VAL21016 Aktuell yrkespraxis 5 sp
VAL21017 Trender inom social- och hälsovård 5 sp
VAL20039 Monelle - Interprofessionellt kunnande i vård, rehabilitering och utbildning 3 sp
VAL21018 Nordic Health and Welfare 3 sp
VAL21019 MindSpring metoden 5 sp
VAL21025 Entreprenörskap inom social- och hälsovård 5 sp
VAL21030 Grunder i småbarnspedagogik 5 sp
VÅV22KV13 Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras 3 sp
VAL21032 Läkemedelshantering, grundvård och aseptik 5 sp
SO21VAL1 Service och lagstiftning inom den finländska socialvården 5 sp
VAL21045 Sårvård 3 sp
VAL21046 Resursförstärkande metoder inom småbarnspedagogik 5 sp
VAL21047 Stöd till barn och familjer i utmanande livssituationer inom småbarnspedagogiken 5 sp
SOV01VAL-3002 PARK - ParRelationsKraft 3 sp
VAL21333 Mentorship for international degree students 5 sp
VAL21048 Nordic Welfare, Social Services and Professional Practice 10 sp
VAL200150 Dignity of Homeless Youth: a European Perspective 3 sp
VAL22005 Go Abroad 1 sp
2200003 Mentorskap som stöd för integration 1 sp
VAL22016 Kris- och traumaarbete inom sociala området 5 sp
VAL2222 Lagstiftning inom socialvårdens klientarbete 5 sp
VAL20043 Social service ur ett globalt perspektiv 2 sp
VÅV18BV09 Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp
BM22BK07 Neonatal vård 2 sp