Studieguide
Startsida > Övrigt utbud > Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2021-2022

Valfria studier inom Hälsa och Välfärd 2021-2022

Sisällön valinnaisuus

Alla obligatoriska

VÅV18BV10 Fördjupad vaccinationskunskap 1 sp
VÅV16BV11 Stödundervisning i immunologi och patologi 1 sp
VAL21031 Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken 5 sp
VÅÅ13VA07 Arbetsplatsförlagda studier 3 sp
VAL20017 Ungdom, kön och genussensitivt arbete 5 sp
VAL21015 Arbetsplatsförlagda studier 5 sp
VAL21016 Aktuell yrkespraxis 5 sp
VAL21017 Trender inom social- och hälsovård 5 sp
VAL21018 Nordic Health and Welfare 3 sp
VAL21019 MindSpring metoden 5 sp
VAL21030 Grunder i småbarnspedagogik 5 sp
VAL21032 Läkemedelshantering, grundvård och aseptik 5 sp
SO21VAL1 Service och lagstiftning inom den finländska socialvården 5 sp
VAL21045 Sårvård 3 sp
VAL21046 Resursförstärkande metoder inom småbarnspedagogik 5 sp
VAL21047 Stöd till barn och familjer inom utmanande livssituationer inom småbarnspedagogiken 5 sp
SOV01VAL-3002 PARK - ParRelationsKraft 3 sp
VÅV18BV09 Grunderna i vaccinationskunskap 2 sp